خانه / مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

همه چی در مورد ساختمان سنگ ها

همه چی در مورد ساختمان سنگ ها سنگ ها یکی  از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می باشند که تقریبا برای تمام رشته های علوم مورد استفاده هستند مطالعه سنگ ها برای باستان شناسان-فسیل شناسان-معدن شناسان-جغرافی دانان-کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب می باشد ولی از نظر مهندسین ساختمان …

بیشتر بخوانید »

بیشینه شتاب درگستره شهر یزد و مقایسه آن با شتاب مبنا در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران برای خاک نرم

نجمه علی محمدی۱ ، محمدرضا جواهری تفتی ۲ ۱نجمه علیمحمدی،گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] ۲دکترمحمدرضا جواهری تفتی، گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] چكيده نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل در مناطق مختلف کشور ، براساس میزان خطر لرزه خیزی مناطق در ایین نامه ۲۸۰۰ …

بیشتر بخوانید »

تحلیل زلزله های رخ داده در شهر یزد

نجمه علی محمدی۱ ، محمدرضا جواهری تفتی ۲ ۱نجمه علیمحمدی،گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] ۲دکترمحمدرضا جواهری تفتی، گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] تحلیل زلزله های رخ داده در شهر یزد هرسال حدود سه میلیون زمین لرزه در جهان رخ می دهد .یعنی حدود ۸۰۰۰ زلزله …

بیشتر بخوانید »

بررسی لرزه خیزی شهریزد برای خاک های سخت

نجمه علی محمدی۱ ، محمدرضا جواهری تفتی ۲ ۱نجمه علیمحمدی،گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] ۲دکترمحمدرضا جواهری تفتی، گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected] بررسی لرزه خیزی شهریزد برای خاک های سخت دومین همایش پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری ، …

بیشتر بخوانید »