خانه / نظارت

نظارت

نظارت معماری

نظارت معماری

نظارت معماری نظارت معماری عبارت از اقدامات لازم در جهت انطباق عملیات معماری با نقشه‌های طراحی و اجرایی معماری تأیید شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری می‌باشد. خدمات نظارت معماری خدمات نظارت معماری در سه مرحله زیر انجام خواهد گردید: مرحله اول:شروع عملیات اجرایی معماری …

بیشتر بخوانید »

ناظر و نظارت

ناظر و نظارت

ناظر و نظارت برخی گمان می کنند، وظایف مهندس ناظر ساختمان ساده است. تنها وظیفه اش این است که بنای اجرا شده را با نقشه تطبیق دهد. اما وظایف مهندس ناظر ساختمان بسیار فراتر است. بسیار پیش می آید که در طراحی و ترسیم نقشه اشتباهاتی رخ دهد. شرایطی پیش می آید …

بیشتر بخوانید »

کارفرما و تعهدات به ناظر

تعهد

کارفرما و تعهدات به ناظر تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزام‌هایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با نحوه گزارش نویسی و متون حقوقی

آشنایی با نحوه گزارش نویسی و متون حقوقی برخی گمان می کنند، وظایف مهندس ناظر ساختمان ساده است. تنها وظیفه اش این است که بنای اجرا شده را با نقشه تطبیق دهد. اما وظایف مهندس ناظر ساختمان بسیار فراتر است. بسیار پیش می آید که در طراحی و ترسیم نقشه اشتباهاتی …

بیشتر بخوانید »