خانه / مقالات تخصصی / تعیین لرزه خیزی و تحلیل خطر احتمالاتی برای شهرستان کوهبنان محدوده ۳۵۰ کیلومتری

تعیین لرزه خیزی و تحلیل خطر احتمالاتی برای شهرستان کوهبنان محدوده ۳۵۰ کیلومتری

شهرستان کوهبنان

شهرکوهبنان مرکز شهرستان کوهبنان ، شمالی ترین نقطه استان کرمان است . فاصله این شهر تا کرمان ۱۷۸ کیلومتر است . در سرشماری سال ۱۳۹۵ ، ۷٫۷۶۱ نفر جمعیت داشته است.

واژه کوهبنان از واژه کوهبانان می‌آید. چون بلندترین نقطه مرزی کرمان، کوهبنان است، در زمان قدیم افرادی از طرف حاکمان مأمور می‌شدند در بالای کوه مستقر شده و دیده‌بانی انجام دهند. آن گروه را کوهبانان می‌نامیدند و محلی که آنها در آن به کوهبانی می‌پرداختند را کوهبنان نامگذاری کردند. واژه کوهبنان در کتب مختلف به صورت گوناگون آمده‌است از جمله: کوبنان، کوبونان، کهبنان، کبینان و کهنبان. برخی دیگر بنان را به معنای پسته کوهی دانسته و معنی کوهبنان را کوه پسته می‌دانند که این احتمال موجه است زیرا در گویش محلی این منطقه واژه بنه به معنی پسته کوهی است. دلیل دیگر به وجود کوهبانان بر اطراف شهر است که کوهبنان نامگذاری شده ویا وجود گیاه بنه روی کوهای آن است که به کوه بنه معروف بوده که بعدها به کوهبنان تغییر پیدا می‌کند.که دور تا دور شهر کوه پوشش داده است.

اهمیت شهرستان کوهبنان

مارکوپولو در سفرنامه خود از کوهبنان به عنوان شهری بزرگ و آباد یاد کرده است. مقدسی گوید قلعه‌ای دارد در نزدیک مرز. وی در وصف کوهبنان گوید شهرچه است دارای دو دروازه و حومه‌ای مشتمل بر حمام‌ها و کاروان‌سراها، و مسجد شهر جلو دروازه است و باغستانی وسیع که تا دامنه کوه مجاور شهر امتداد دارد شهر را در برگرفته است. یاقوت در قرن هفتم گویند توتیای کوهبنان معروف است و به تمام ممالک صادر می‌گردد. حمدالله مستوفی در قرن بعد از کوهبنان اسم برده است و هم‌زمان او مارکوپولو آن را شهر کبی‌نان (Cobinan) خوانده است. این جهانگرد ونیزی به‌دقت از توتیایی که در آن شهر ساخته می‌شد سخن رانده گوید چیزی است که برای چشم سودمند است. در قرن چهارم این دارو از صادرات قابل‌توجه استان کرمان بود.

کوهبنان در گذشته مرز میان محدودهٔ کرمان و یزد بوده، حاکمان نشینان این دو منطقه همواره بر سر آن نزاع داشته‌اند از جمله اثارتاریخی شهر کوهبنان به خانقاه شیخ ابوسعید ، تخت امیر ، قلعه دختر ، ارامگاه محمد شهید کوهبنانی ، قلعه رتک ، برج رتک اشاره کرد .

موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهبنان

كوهبنان در قسمت شمال غربي استان كرمان قرار گرفته و فاصلة اين شهر تا مركز استان ۱۶۸ كيلومتر است و داراي طول جغرافيايي ( َ۱۷ و ْ۵۶ ) شرقي و عرض‌جغرافيايي آن ( َ۲۵ و ْ۳۱ ) شمالي بوده و ارتفاع آن از سطح دريا ۱۹۴۵ متر است. رشته كوههاي به هم پيوسته كوهبنان از شمال غربي به جنوب شرقي امتداد دارد. بلندترين نقطة كوهبنان كوه داودان است كه ۳۶۶۰ متر ارتفاع دارد. (علت اين نامگذاري،‌ رويش گياهان دارويي در آن است.) از شمال به شهرستان بافق، از جنوب به شهرستان زرند و از مشرق به شهرستان راور و بهاباد و از مغرب به نوق رفسنجان و زرند محدود است . در اینجا  شکل شماره یک نقشه محل شهرستان کوهبنان در استان کرمان نشان داده شده است .

 

شکل شماره (۱) : شهرستان کوهبنان در استان کرمان

مقدمه :

در این تحقیق برای تعیین لرزه خیزی و تحلیل خطر احتمالاتی برای شهرستان کوهبنان  محدوده ۳۵۰ کیلومتری که حدود جغرافیایی  ۲۹٫۷۵ تا ۳۲٫۷۵ شمالی و محدوده ۵۴٫۶۷ تا ۵۷٫۶۷ شرقی   بررسی می گردد  . با توجه به منطقه شهرستان کوهبنان در استان کرمان و با توجه به نقشه ایالت های زمین ساختی ، این منطقه در  ایران مرکزی قرار می گیرد .

روش کار بدین صورت است که یک کاتالوگ کامل از زلزله ها ، از  تاریخ ۱۸۵۴ تا  سال ۲۰۲۱ آماده گردیده است و با توجه به بزرگای زلزله ها که ایستگاهای لرزه نگاری ثبت گردیده اند یرای یک دست شدن به بزرگای گشتاوری تبدیل شده اند . روابط این تبدیلات برای زلزله ها به صورت زیر میباشد که این روابط برای ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی از (موسوی و همکاران ۲۰۱۲) و (موسوی و همکاران ۲۰۱۸) میباشد .

بزرگای زلزله ها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ با رابطه موسوی و همکاران ۲۰۱۸ محاسبه شده است .

 

 

 بررسی عمق زلزله ها  و بزرگا در سایت ISC برای کاتالوگ زمین لرزه

با توجه به اینکه نمونه کاتالوگ در سایت ISC داده ها و گزارشات سایر اژانس ها را نیز برای هرزمین لرزه جمع آوری و باز بینی میشود و زمین لرزه ها تعیین محل مجدد صورت میگیرد و ا ز اطلاعات کلیه ایستگاه ها در دنیا که هر زمین لرزه را ثبت کرده اند استفاده میکنند و این بازبینی زمان بر هست . در کاتالوگ موجود برای محدوده مورد مطالعه شهرستان کوهبنان در کشور ایران با توجه به تحقیق انجام شده توسط موسوی و همکاران ۲۰۱۲ شامل گزارش بزرگاهای مختلف برای زمین لرزه های ثبت شده از تمامی آژانس های دنیا که زمین لرزه های ایران را ثبت کرده اند تا سال ۲۰۱۲ گرداوری شده است .

با توجه به اینکه از سال ۲۰۱۲ داده از سایت USGS ثبت شده است با برسی داده ها از سایت ISC در این محدوده و لیست ۳۳ رکورد زلزله تحقیقی در مورد عمق زمین لرزه ها صورت گرفته و بعضی از عمق دادهای زلزله  از سایت USGS تغییر داده شده است . این ویرایش در فایل اکسل ضمیمه لحاظ گردیده است . در شکل شماره (۲) شماتیک زلزله های بدست آمده از سایت ISC

برحسب عمق و بزرگا در محدوده مورد مطالعه ارایه گردیده است .

 

شکل شماره (۲) : شماتیک زلزله های ISC با رنگ بندی عمق زلزله و بزرگی زلزله در محدوده شهرستان کوهبنان

 

 

Database: Reviewed ISC Bulletin
Search type: Rectangular search
Latitude range: 29.75 to 32.75
Longitude range: 54.67 to 57.67
Start date: 1854-01-01 00:00:00
End date: 2021-03-01 00:00:00
Origin depth >= 10 and <= 96
Magnitude (MW) >= 3 and <= 7.8
Events found: 33

Data on or after 2019/01/01 have not been reviewed by the ISC.

 

 

DATA_TYPE EVENT_CATALOGUE

Reviewed ISC Bulletin

–EVENT–|——————–ORIGIN (PRIME HYPOCENTRE)——————-|——MAGNITUDES—–…

EVENTID,AUTHOR   ,DATE      ,TIME       ,LAT     ,LON      ,DEPTH,DEPFIX,AUTHOR   ,TYPE  ,MAG

۶۸۹۲۸۸,ISC      ,۱۹۷۷-۱۲-۱۹,۲۳:۳۴:۳۴٫۹۶, ۳۰٫۹۴۷۳,  ۵۶٫۴۹۸۶, ۲۲٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۹

۶۸۲۵۷۷,ISC      ,۱۹۷۸-۰۵-۲۲,۰۶:۱۸:۱۴٫۷۲, ۳۱٫۸۳۴۶,  ۵۶٫۱۸۷۲, ۱۵٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۱

۶۲۴۴۱۲,ISC      ,۱۹۸۱-۰۷-۲۸,۱۷:۲۲:۲۵٫۵۸, ۲۹٫۹۷۰۳,  ۵۷٫۹۱۹۱, ۱۲٫۵,      ,P&S      ,Mw    , ۷٫۲,NEIS     ,mw    , ۷٫۱,GCMT     ,MW    , ۷٫۲

۵۴۶۰۲۰,ISC      ,۱۹۸۴-۰۸-۰۶,۱۱:۱۴:۳۶٫۵۱, ۳۰٫۷۹۷۵,  ۵۷٫۱۷۷۶, ۱۰٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۴

۱۰۸۱۸۰۳,ISC      ,۱۹۹۸-۰۳-۱۴,۱۹:۴۰:۳۲٫۰۹, ۳۰٫۱۱۰۳,  ۵۷٫۶۰۰۹, ۲۶٫۴,      ,USGS;NEIC,Mw    , ۶٫۶,NEIC     ,mw    , ۶٫۶,GS       ,Mw    , ۶٫۶,GCMT     ,MW    , ۶٫۶

۱۳۲۴۶۱۵,ISC      ,۱۹۹۸-۱۱-۱۸,۰۷:۳۹:۲۳٫۹۱, ۳۰٫۲۹۸۷,  ۵۷٫۵۹۵۱, ۲۶٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۳

۳۰۲۱۲۲۷,ISC      ,۲۰۰۲-۰۴-۰۵,۱۸:۴۰:۱۸٫۷۹, ۳۱٫۹۳۹۸,  ۵۶٫۰۰۸۶, ۱۸٫۶,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۲

۳۴۹۲۴۵۰,ISC      ,۲۰۰۲-۱۰-۱۶,۰۹:۲۰:۵۱٫۹۵, ۳۱٫۳۶۱۳,  ۵۶٫۴۴۲۲, ۳۵٫۰,TRUE  ,GCMT     ,MW    , ۵٫۲

۸۰۰۷۱۷۵,ISC      ,۲۰۰۵-۰۲-۲۲,۰۲:۲۵:۲۲٫۶۵, ۳۰٫۷۴۲۹,  ۵۶٫۸۰۶۱, ۱۰٫۸,      ,CSEM     ,Mw    , ۶٫۴,NEIC     ,MW    , ۶٫۳,GCMT     ,MW    , ۶٫۴

۷۳۷۸۳۹۰,ISC      ,۲۰۰۵-۰۵-۰۱,۱۸:۵۸:۴۲٫۵۴, ۳۰٫۷۲۲۹,  ۵۶٫۹۸۲۵, ۳۰٫۹,      ,CSEM     ,Mw    , ۵٫۱,GCMT     ,MW    , ۵٫۱

۷۳۸۰۷۸۵,ISC      ,۲۰۰۵-۰۵-۱۴,۱۸:۰۴:۵۷٫۴۴, ۳۰٫۶۸۴۶,  ۵۶٫۹۰۲۰, ۲۲٫۰,      ,CSEM     ,Mw    , ۵٫۲,GCMT     ,MW    , ۵٫۲

۱۰۶۹۸۳۰۱,ISC      ,۲۰۰۶-۰۵-۰۷,۰۶:۲۰:۵۵٫۶۴, ۳۰٫۷۷۶۰,  ۵۶٫۶۴۸۹, ۱۷٫۶,      ,CSEM     ,Mw    , ۵٫۰,GCMT     ,MW    , ۵٫۰

۱۳۱۹۸۰۴۳,ISC      ,۲۰۰۷-۰۷-۰۴,۰۶:۱۱:۰۶٫۳۳, ۳۲٫۱۲۲۰,  ۵۵٫۹۰۲۸,  ۳٫۹,      ,CSEM     ,Mw    , ۵٫۰,GCMT     ,MW    , ۵٫۰

۱۶۶۸۳۸۲۹,ISC      ,۲۰۱۱-۰۶-۲۶,۱۹:۴۶:۵۹٫۲۳, ۳۰٫۰۳۴۷,  ۵۷٫۶۵۲۵, ۲۴٫۸,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۱

۶۰۰۷۲۴۰۰۸,ISC      ,۲۰۱۲-۰۲-۲۷,۱۸:۴۸:۵۶٫۳۳, ۳۱٫۴۰۱۰,  ۵۶٫۷۷۸۳, ۲۴٫۴,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۲

۶۰۱۹۹۵۹۷۰,ISC      ,۲۰۱۲-۱۲-۰۳,۱۲:۵۳:۲۴٫۵۰, ۳۰٫۵۵۷۹,  ۵۷٫۲۲۳۹, ۱۱٫۰,TRUE  ,GCMT     ,MW    , ۴٫۸

۶۰۲۸۵۶۱۶۰,ISC      ,۲۰۱۳-۰۱-۲۱,۱۹:۴۸:۵۹٫۸۵, ۳۰٫۳۵۵۷,  ۵۷٫۵۱۸۲, ۱۵٫۲,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۳,NEIC     ,MW    , ۵٫۵

۶۰۳۳۵۰۱۶۱,ISC      ,۲۰۱۳-۰۸-۲۷,۲۲:۰۰:۴۵٫۵۱, ۳۲٫۸۱۶۹,  ۵۶٫۵۰۷۳, ۲۳٫۶,      ,GCMT     ,MW    , ۴٫۹

۶۰۷۵۰۷۱۷۶,ISC      ,۲۰۱۵-۰۷-۲۵,۱۶:۱۰:۴۲٫۱۰, ۳۰٫۰۷۱۹,  ۵۷٫۷۲۰۷, ۱۰٫۰,TRUE  ,GCMT     ,MW    , ۴٫۸

۶۰۸۶۰۶۷۹۱,ISC      ,۲۰۱۵-۰۷-۳۱,۱۰:۰۶:۳۱٫۱۹, ۳۰٫۰۴۵۰,  ۵۷٫۶۴۴۶, ۱۲٫۸,      ,NEIC     ,Mwb   , ۵٫۲,GCMT     ,MW    , ۵٫۴

۶۱۱۸۳۰۸۳۵,ISC      ,۲۰۱۶-۱۰-۲۰,۱۵:۱۰:۳۰٫۱۵, ۳۰٫۸۱۲۹,  ۵۶٫۵۸۰۶,  ۴٫۲,      ,GCMT     ,MW    , ۴٫۸

۶۱۰۷۹۲۶۳۵,ISC      ,۲۰۱۷-۰۷-۲۳,۱۷:۳۲:۱۶٫۹۲, ۳۰٫۱۱۷۰,  ۵۷٫۶۲۲۶, ۳۰٫۱,      ,NEIC     ,Mww   , ۵٫۲,GCMT     ,MW    , ۵٫۲,OMAN     ,Mwp   , ۵٫۲

۶۱۱۱۶۴۹۶۱,ISC      ,۲۰۱۷-۱۰-۱۸,۱۴:۳۷:۱۸٫۸۰, ۳۱٫۱۳۶۶,  ۵۴٫۸۳۲۲, ۱۲٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۰

۶۱۱۵۷۲۲۵۱,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۰۱,۰۲:۳۲:۴۵٫۱۰, ۳۰٫۶۸۲۱,  ۵۷٫۳۵۴۸,  ۸٫۸,      ,IPGP     ,Mw    , ۶٫۱,GCMT     ,MW    , ۶٫۱,NEIC     ,Mwb   , ۶٫۰,NEIC     ,Mww   , ۶٫۱,OMAN     ,Mwp   , ۶٫۴

۶۱۱۸۳۵۴۲۰,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۰۱,۰۳:۳۵:۰۱٫۲۹, ۳۰٫۶۵۲۲,  ۵۷٫۳۷۰۹,  ۹٫۴,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۴,NEIC     ,Mww   , ۵٫۴

۶۱۵۸۱۸۳۶۵,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۰۲,۱۰:۴۷:۰۳٫۷۳, ۳۰٫۷۳۶۷,  ۵۷٫۳۴۳۱,  ۹٫۷,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۱,NEIC     ,Mww   , ۵٫۲,OMAN     ,Mwp   , ۵٫۲

۶۱۵۳۵۳۰۸۳,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۱۲,۰۸:۴۳:۱۷٫۶۱, ۳۰٫۶۸۳۶,  ۵۷٫۳۰۰۵, ۱۰٫۹,      ,IPGP     ,Mw    , ۵٫۹,NEIC     ,Mwb   , ۵٫۸,NEIC     ,Mww   , ۶٫۰,GCMT     ,MW    , ۶٫۰,OMAN     ,Mwp   , ۶٫۲

۶۱۸۲۳۷۳۰۶,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۱۲,۲۱:۴۱:۳۰٫۸۷, ۳۰٫۷۵۹۲,  ۵۷٫۲۴۴۴,  ۸٫۵,      ,IPGP     ,Mw    , ۶٫۰,GCMT     ,MW    , ۶٫۰,NEIC     ,Mwb   , ۵٫۹,NEIC     ,Mww   , ۶٫۰,OMAN     ,Mwp   , ۶٫۴

۶۱۱۸۳۵۵۷۶,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۲۱,۱۷:۰۴:۴۵٫۸۰, ۳۱٫۳۱۲۸,  ۵۶٫۲۱۱۹,  ۷٫۶,      ,NEIC     ,Mww   , ۵٫۲,GCMT     ,MW    , ۵٫۲,OMAN     ,Mwp   , ۵٫۰

۶۱۱۸۳۵۶۱۵,ISC      ,۲۰۱۷-۱۲-۲۷,۱۸:۰۱:۱۴٫۹۱, ۳۰٫۷۹۰۰,  ۵۷٫۱۹۴۰, ۱۱٫۹,      ,GCMT     ,MW    , ۴٫۹

۶۱۱۶۳۳۸۳۲,ISC      ,۲۰۱۸-۰۱-۱۱,۰۳:۱۸:۲۹٫۸۴, ۳۰٫۶۹۰۲,  ۵۷٫۳۴۷۵, ۱۱٫۹,      ,GCMT     ,MW    , ۴٫۹,OMAN     ,Mwp   , ۴٫۸

۶۱۷۲۳۱۶۱۰,ISC      ,۲۰۱۸-۰۱-۱۱,۱۳:۳۵:۳۲٫۷۷, ۳۰٫۷۷۰۶,  ۵۷٫۲۴۳۲,  ۶٫۱,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۰

۶۱۲۳۶۶۸۹۷,ISC      ,۲۰۱۸-۰۷-۲۲,۲۰:۳۹:۱۷٫۱۷, ۳۰٫۳۴۷۲,  ۵۷٫۴۸۶۳, ۱۲٫۲,      ,GCMT     ,MW    , ۵٫۵,NEIC     ,Mwb   , ۵٫۴,NEIC     ,Mww   , ۵٫۶,OMAN     ,Mwp   , ۵٫۷

حال باتوجه به اطلاعاتی که از سایت ISC گرفته شده و زلزله های مهمی که در محدوده روی داده است ، بعضی از این زلزله ها محل وقوع و گسل مسبب آن تعیین گردیده است .

در گزارش ISC  چند گسل کوهبنان ، راور ، بهاباد ، رفسنجان نام برده شده است . حال باتوجه به اینکه محدوده مورد مطالعه گسل های بیشتری در بر دارد و با توجه به نقشه گسل های ایران ،  تمامی گسل های ذکرشده را دربر میگیرد و در تحلیل خطر احتمالاتی مدنظر گرفته میشود . با توجه به محدوده مورد مطالعه نقشه گسل های منطقه در محدوده ۳۰۰ کیلومتری از مرکز شهرستان کوهبنان در شکل شماره (۴) ارایه گردیده است .

شکل شماره (۴) : نقشه گسل های محدوده ۳۰۰ کیلومتری شهرستان کوهبنان

 

 • گسل کوهبنان

گسل لرزه ها و کواترنر کوهبنان با راستای عمومی شمال غرب، جنوب شرق و طول حدود ۴۰۰ کیلومتر از شمال کرمان تا جنوب یزد ادامه دارد.این گسل می توان با عنوان مهمترین عنصر ساختاری موجود در منطقه مورد مطالعه معرفی نمود. گسل فوق یک گسل قدیمی و به عنوان عنصر جدا کننده رخساره ای در طول زمان پالئوزوئیک عمل نموده است. این گسل در سیر تکامل ایران زمین در طی فاز کوهزایی کاتانگایی به وجود آمده و همانند گسل های نایبند، نهبندان و کالشانه نقش اساسی ایفا نموده است. گسل کوهبنان برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط هوکریده با روند شمال غرب، جنوب شرق به صورت یک گسل راست لغز معرفی شد. گسل دارای تحدبی به سمت شمال شرق بوده و در بخشهای شمالی با روند جنوب – جنوب غرب از گسل درونه و در فاصله ۵۰ کیلومتری شرق درونه شروع شده و به سمت جنوب – جنوب شرقی و طرف روستاهای کوهبنان ادامه می یابد. اثر گسل کوهبنان در سطح زمین و در مناطقی که جداکننده سنگ های سخت از رسوبات مخروط افکنه و کواترنر است بسیار واضح می باشد. در مجاورت دهکده ایانگ و همچنین کوه سه گوش در مجاور جاده بافق – بهاباد خطواره واضحی از گسل بر روی عکس های هوایی روی زمین مشاهده می شود.

با توجه به شواهد موجود می توان گسل کوهبنان را یک گسل فعال بزرگ زاویه با جهت شیبی به سمت شمال شرق که رسوبات کواترنر را بریده و با چنین زلزله اخیر همراه بوده است نامید و از لحاظ حرکتی، حرکت امتداد لغز، راست لغز و حرکت راندگی و یا ترکیبی از این دو را برای گسل در زمان های متفاوت و در طول سرگذشت تکتونیکی ایران مرکزی تصور نمود مه به احتمال زیاد، حرکت راندگی آن از زمان ژوراسیک فوقانی – کرتاسه تحتانی همزمان با بسته شدن حوضه های رسوبی موجود در آن زمان آغاز شده است.

گسل کوهبنان گسلی است فعال و لرزه ای و در طول آن زمین های ویرانگر زیادی رخ داده است. تعدادی از این زمین لرزها ۱۷ ژانویه ۱۸۶۴ چترود با بزرگی MS = 6.0  زمین لرزه ۴ ماه آگوست سال ۱۸۷۱ چترود با شدت ۱۰ مرکانی ، زمین لرزه ۲۷ ماه مه ۱۸۹۷ چترود با بزرگی MS = 5.7  زمین لرزه ۲۵ ماه آوریل ۱۹۱۳ چترود با بزرگی  MS = 4.5  زمین لرزه ۱۷ نوامبر ۱۹۷۷ و زمین لرزه ۱۰ ماه نوامبر ۱۹۷۷ ده ژوئیه با بزرگی MS = 4.8  و زمین لرزه ۱۹ دسامبر ۱۹۷۷ باب تنگل با بزرگی MS = 5.7  . قرارگیری گسل در طول خطواره مغناطیسی  ( ۵۶۳- F ، ۶۲۴ – F  ) ( ۲۱ – N ، ۶۲۵ – F ) دلیلی بر عمیق بودن آن می باشد. اثر گسل به وضوح در روی زمین قابل تشخیص است. در بخش شرقی زرند سازندهای کامبرین زیرین به طرف غرب بروی سازندهای تریاس و پالئوزوئیک رورانده شده اند.

 • گسل بهاباد

گسل لرزه ای و راست لغز بهاباد با امتداد شمال غرب، جنوب شرق به عنوان ادامه شمالی گسل کوه بنان جزء یکی از گسل های لرزه ای و کواترنز ناحیه میباشد. گسل در طول حدود ۶۰ کیلومتری خود ( گسل بهاباد چند قطعه می باشد و مجموع قطعات ۶۰ کیلومتر است) آبرفت های کواترنر را بریده و آثار این بریدگی در عکس های هوایی و ماهواره ای دیده می شود. عملکرد گسل در دشت بسی پیرامون روستای محمد رفیع و علی آباد باعث ترک خوردگی زمین، افزایش فرسایش و زمین لغزش شده است. گسل در این ناحیه همراستا با روند عمومی چین خوردگی های دوره کالدولین می باشد گسل پس از گذشتن از نزدیکی شهر بهاباد و در نزدیکی فیض آباد با یک چرخش و دو شاخه شدن به سمت شهرستان راور که محل عبور گسل راور می باشد متمایل میشود. وجود گسل بهاباد در شرق و گسل کوه بنان در غرب دشت و شهر بهاباد با حرکت معکوس همراه با مؤلفه راست لغز حاکی از فعالیت شدید تکتونیکی منطقه و پویایی زمین در این گستره است این فعالیت ها هراز چند گاهی باعث رخداد زمین لرزه می شود. از این میان می توان به زمین لرزه سال های ۱۳۷۸،۱۹۷۷،۱۹۰۳، و ۱۹۳۳ در ناحیه نام برد. همراه زمین لرزه ۲۸ نوامبر ۱۹۳۳ منطقه پدیده گسلش زمین اتفاق افتاده است. گسل در جنوب ضمن دو شاخه شدن به گسل های کچال – دارستان و در شمال به گسل آبدوغی وصل می شود، البته در طول آن در بعضی نقاط آثار گسل مشهود نیست که شاید در زیر آبرفت ها پنهنان مانده است. به هر حال مجموع طول این گسل ها که گسسته و در یک امتداد هستند، معادل ۱۴۰ کیلومتر است.

 • گسل راور

گسل کواترنر راست لغز راور با طول ۸۰ کیلومتر و روند تقریبی شمالی – جنوبی که به سمت جنوب روند آن شمال غرب، جنوب شرق می باشد. در شرق ناحیه مورد مطالعه قرار دارد. زمین لرزه مخرب سال ۱۹۱۱ راور را به این گسل نسبت می دهند. در شرق گسل راور گسلی خم دار معکوس با شیب به سمت جنوب غرب و روند تقریبی شمال غرب – جنوب شرق     N60 – ۸۰ w N – ۵    ، وجود دارد. لایه بندی واحدهای کرتاسه، محور ناودیس ها و تاقدیس ها تقریباً به موازات گسل راور می باشند

 

 • گسل رفسنجان

گسل کواترنر و فشاری رفسنجان با روند شمال غرب – جنوب شرق و شیب حدود ۸۰ درجه به سمت جنوب غرب با مؤلفه افقی راست لغز و طول بیش از ۱۳۰ کیلومتر از ۲۰ کیلومتری جنوب شهر رفسنجان می گذرد. (مجموعه گسل های دهوئیه – کویرآباد ، زندیه ، رفسنجان) در راستای گسل، بخش انار – رفسنجان می باشد. شیب گسل به سمت جنوب غرب است و بخش شرقی آن جداکننده سنگ های آتشفشانی اسید بازیک، سنگ های آذرآواری با سن ائوسن میانی از سنگ های آتشفشانی و توف های ائوسن است. در بخش مرکزی عملکرد فشاری گسل باعث رانده شدن سنگ های آتشفشانی ائوسن میانی از سمت جنوب غرب بر روی کنگلومرا، ماسه سنگ و آهگ های آب شیرین پلیوسن و بادبزن های آبرفتی دشت در شمال شرق شده است. در بخش شمال غربی، گسل رسوبات آبر فتی کواترنر دشت را بریده است. اثر سطحی گسلش در پیرامون روستای خان سبز دیده می شوند. به علاوه یک ناهنجاری در سطح تراز آبهای زیرزمینی در دو سوی گسل و جابه جایی سفره آب زیرزمینی در ناحیه دیده می شود. سطح آب در قنات های جنوب، در جنوب خان سبز حدود ۱۰ متر پایین تر از سطح آب زیرزمینی منطقه است. وجود خطواره مغناطیسی ۵۶۰ – F  به موازات گسل دلیلی بر عمیق بودن آن است. بربریان (۱۹۷۴) زمین لرزه ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۲۳ میلادی با بزرگی MS = 6.9 و شدت ۸ مرکالی را در ارتباط با فعالیت این گسل می داند. بر پایه رابط تجربی ( نوروزی ۱۹۷۵) جنبش ۵۰ درصد از طول گسل زمین لرزه ای به بزرگی MS = 7.2 را ایجاد می کند حرکات بسیار جوان این گسل در اطراف روستاهای دهوئئیه و خان سبز دیده می شود. فعالیت گسل در شرق جاده سرچشمه رفسنجان از کیلومتر ۷ به بعد باعث جدایش رسوبات گچ دار پلیستوسن در شمال از سنگ های آتشفشانی در جنوب شده است.

 • گسل انار

گسل کواترنر انار با طول حدود ۱۰۰ کیلومتر و روند شمال، شمال غرب، جنوب، جنوب شرق با حرکت امتداد لغز همراه با مؤلفه جابه جایی راست لغز در طول خود و در نزدیکی شهر انار رسوبات آبرفتی کواترنر را قطع نموده و پرتگاهی به ارتفاع حدود ۲ متر از خود به جا گذاشته است. پرتگاه ایجاد شده در اثر حرکت گسل را در شمال چاه حیدر می باشد. ادامه گسل به سمت شهر یزد و در نزدیکی روستای کریم آباد آبرفت های کواترنر را بریده و باعث جابه جایی و تعویض جهت جریان رودخانه شده است. دیمتریوج     (Dimitrigevic 1973

گسل فوق را با شمالی ترین قسمت سربیزان مشخص می کند عده دیگری از محققین این گسل را دنباله گسل چاپدونی می داند. قرارگیری خطواره مغناطیسی (۵۷۳ = F ) در کنار این گسل دلیلی بر ژرف بودن آن است.

گسل معکوس و کواترنر لکرکوه با راستای شمالی – جنوبی و شیب به سمت غرب با طول حدود ۱۶۰ کیلومتر از غرب شهداد شروع و از فاصله ۵ کیلومتری شرق راور می گذرد. گسل علاوه بر جنبش فشاری دارای جابه جا شدگی راستا لغز نیز می باشد. احتمال می رود زمین لرزه هجده آوریل ۱۹۱۱ و سال های ۱۹۳۷، ۱۹۵۹، ۱۹۶۲ ، ۱۹۷۰ میلادی در ارتباط با فعالیت این گسل باشد. یک سری از گسل های فرعی در ارتباط با فعالیت گسل کوهبنان و بهاباد در ناحیه ایجاد شده است. با توجه به حرکت راست لغز گسل کوهبنان، گسل های فرعی R2 , R1  به ترتیب حرکت راست لغز و چپ لغز خواهند داشت و نیمساز زوایای حاده و منفجره R2 , R1 به ترتیب در جهات حداکثر و حداقل کوتاه شدگی قرار دارد. از گسل کوهبنان یک سری گسل های راندگی و عمود بر آن با روند شمال شرق، جنوب غرب و شیب به سمت شمال غرب منشعب می شود. این راندگی ها میتوان گسل های خاتمه (N60E)  راندگی کوهستان بهاباد (NW – SE – , NE – SW ) گسل کوی موسی ( N40W) راندگی دهوئیه (N65W , 40NE) گسل شرق کوی موسی (N30W) گسل های شمال شرق، جنوب غرب (N60E) و راندگی کتکویه را نام برد. الگوی برشی ساده راست لغز ارائه شده توسط (هنکوک ۱۹۸۵) و گسل های مرتبط آن سیستم در این ناحیه را نشان می دهد.

 • گسل پشت بادام

این گسل کواترنر به همراه گسل چاپدونی را باید از قدیمی ترین گسل های ایران دانست زیرا زمین های پرکامبرین ایران مرکزی را قطه میند و رسوبات پرکامبرین پسین و پالئوزوئیک در طرفین آنها ضخامت متفاوتی دارند. حقی پور (۱۹۷۴) آنها را گسل های اصلی منطقه بافق – بیابانک دانسته و به نظر وی در هنگام حرکات آسینتیک ایجاد شده در دوره ای بعدی در ایجاد فرازمین و فروزمین های ایران مرکزی و مثلث میانی نقش مهمی داشته اند. بعلاوه نامبرده منطقه بافق – بیابانک را به وسیله همین گسل ها به منطقه های کوچکتری تقسیم کرده است. وی مناطق واقع در شرق گسل بادام را بنام منطقه ۱ یا منطقه شرقی و در حد بین گسل پشت بادام و چاپدونی را به منطقه ۲ یا مرکزی و در زمین های واقع در قسمت غرب گسل چاپدونی را به نام منطقه ۳ یا غربی نامیده است. حقی پور (۱۹۷۴) عقیده دارد که کانی سازی آهن در طول گسل های شمالی – جنوبی این منطقه صورت گرفته است با توجه به سن کانسارهای آهن بافق لااقل از پرکامبرین پسین وجود داشته است. به عقیده تیرول و دیگران (۱۹۸۳) کلیه گسل های این منطقه دارای حرکت افقی راستگرد هستند. فعالیت این گسل در کواترنر توسط ادیب (۱۳۷۷) گزارش شده است.

جهت کلی گسل های پشت بادام و چاپدونی همانند گسل های اصلی این بخش از مثلث میانی شمالی – جنوبی ولی تا اندازه ای به سمت مغرب انحنا دارند.

گسل کواترنر پشت بادام به طول تقریبی ۳۵۰ کیلومتر و روند خمدار شمال شرق، جنوب غرب در قسمت های شمالی، شمالی – جنوبی در قسمت جنوب از شرق ساغند میگذرد و در طول آن در بعضی نقاط به جابه جایی در آبرفت ها به صورت راست لغز و ایجاد پلکان دیده می شوند ادامه گسل وارد سنگ های میوسن می شود. گسل پشت بادام با روند تقریبی N15 – ۲۰E مرز شرقی کویر نمک را مشخص می سازد بر اثر عملکرد فازهای کوهزایی و همچنین گسلش ناشی از حرکت بلوک های سنگی در اثر مجموعه گسل ها در ناحیه، پدیده تفریق نواری و بودیناژ در گنیسها دیده می شود. کانی های اصلی تشکیل دهنده این سنگ ها فلدسپات ، بیونیت ، کوارتز و پلازیکوکلاز است در مواردی که دگرگونی شدید باشد در این سنگ ها لایه بندی تفریقی، جدایش کانی های تیره  و روشن و پدیده بودیناژ به خوبی دیده می شود. در سنگ های با دگرگونی درجه پائین لایه بندی اولیه حفظ شده است.

سنگ های دگرگونی چاپدونی در منطقه ساختار تاقدیس ملایمی را تشکیل داده اند پدیده هایث خطوارگی و برگوارگی به وضوح دیده می شود خطواره و برگواره فوق دارای روند (N40 – ۵۰E) و شیب ۲۰ تا ۳۰ درجه به سمت شمال غرب و جنوب شرق می باشد.

 • گسل نائینی

گسل نائینی در غرب کلمرد و شرق کویر بزرگ قرار گرفته است. این گسل برای اولین بار توسط آقانباتی در سال ۱۹۷۵ مطالعه شد. گسل به وسیله ته نشست های کواترنری پوشانده شده و مرز شرقی دگرگونی های درجه بالا پرکامبرین به وسیله آن محدود می شود. سنگ های دگرگونی پرکامبرین و ژوراسیک در طول گسل رخنمون دارند حرکت و جابه جایی عمودی در طول گسل مهم و حائز اهمیت است. در طی حرکات کوهزایی تریاس،رسوبات دوره تریاس تبلور دوباره یافته اند. قرارگیری خطواره مغناطیسی (۱۷۵- F) در طول گسل دلیلی بر عمیق بودن خاستگاه آن است. همان طور که در نقشه زمین شناسی دیده می شود در نقشه مغناطیسی هوایی نیز خطواره های ۱۹۲- F و ۱۷۵ F در یک امتداد و به دنبال هم هستند. لذا گسل نائینی را می توان جزء سیستم گسل کلمرد دانست.

با توجه به موقعیت گسل های چاپدونی، پشت بادام و گسل های راندگی و امتداد لغز چپ، لغز راست رده ۱ و ۲ می توان در ناحیه ساغند یک منطقه برشی راست لغز از دوره کرتاسه به بعد را شناسایی نمود هر چند که شواهدی از حاکمیت منطقه برشی چپ لغز در بعضی نواحی وجود دارد، ولی سیستم غالب همان راست لغز خواهد بود. در این سیستم سطوح انفصال و گسل های شمالی – جنوبی تا شمال شرق – جنوب غرب پشت بادام و چاپدونی که در زمان پالئوزوئیک پرکامبرین پسین شکل گرفته بودند و به عنوان سطوح ضعف عمل نموده و حرکات امتداد لغز در طی آنها رح داده است و عدم تطابق زوایای موجود بین گسل اصلی و گسل های ثانویه R1 , R2  در این ناحیه را شاید بتوان به وجود این سطوح انفصال قدیمی دانست در این سیستم تنش وارد بر منطقه راستای شمال شرق – جنوب غرب دارد که ناشی از برخورد صفحه غربی با صحفه ایران مرکزی در طی دوران سنوزوئیک است.

 • گسل شهربابک

گسل کواترنر شهربابک با روند شمال غربی ، جنوب شرقی در حد فاصل مجموعه سنگ های آمیزه رنگین و سازندهای آذری – رسوبی مانند توف و گدازه های آندزیتی به سن ائوسن می گذرد و در واقع مرز بین واحدهای ایران مرکزی و سهند – بزمان است. طول این گسل بیش از ۲۵۰ کیلومتر می باشد و مطالعات مغناطیسی هوایی در منطقه پاریز نشانگر حضور یک جابه جایی بزرگ ناحیه ای در طول مرز شمالی پهنه پاریز – سیرجان است و سنگ های کرتاسه بالایی (آمیزه رنگین) در این محل از بلوک شمالی جدا می شوند. تداوم این جابه جایی در شمال شرق پاریز – کوه غول در شمال غرب است. آثار حرکت و جابه جایی در نهشته های تئوژن بالایی و رسوبات کواترنر دیده می شوند. هیچ گونه داده لرزه های قطعی از این گسل در دست نمی باشد. بر پایه روابط تجربی (نوروزی ۱۹۷۵) در صورت جنبش نیمی از طول این گسل، زمین لرزه ای به بزرگی           MS = 7.6 و یا در صورت فعالیت حدود ۷۵ کیلومتر از طول آن ، زمین لرزه ای به بزرگی MS = 7.3 رخ خواهد داد. خطواره مغناطیسی ۵۶۹ = F با این گسل مطابقت دارد

 • گسل دهشیر

گسل دهشیر در محدوده مطالعه امتدادی شمال غربی – جنوب شرقی دارد. طبق اندازه گیری های صحرایی امتداد گسل N160 (30ْ و ۳۱ْ به بالا) این امتداد کمی تغییر کرده و حدود N150 می گردد. با توجه به محل گسل در نقشه های مغناطیس هوایی ( در این نقشه ها گسل را در عمق نشان داده می شود) و انطباق آن با نقشه های زمین شناسی منطقه مشخص می شود که احتمالا با حرکت به عمق، صفحه گسل دهشیر به طرف غرب میل می کند پس به احتمال زیاد گسل دارای شیبی قائم با مختصر میلی به طرف غرب می باشد. در ضمن چون کانون تمامی زلزله ها با فاصله تا ۱۰ کیلومتر از گسل دهشیر در طرف غرب گسل قرار می گیرد پس گسل در عمق به طرف جنوب میل می کند.

گسل دهشیر، گسلی راستالغز و راستگرد همراه با مولفه کوچک فشاری می باشد جابجایی راستگرد آبراهه ها در عکس های هوایی و ماهواره ای، راستگرد بودن شکستگی های نوع P , R موجود در منطقه، گسل های فرعی در کنار گسل دهشیر که با آن زاویه بین ۲۰ تا ۳۰ درجه می سازند و حرکاتی راستگرد دارند و وجود شکاف های کششی با راستای حدود N 20 همگی مؤید راستگرد بودن و فشارشی بودن این گسل می باشند. الگوی ارائه شده توسط مونلار و تاپونیر (۱۹۷۶) نیز این حرکت را توجیه می کنند. گسل دهشیر با راستای شمال غرب – جنوب شرق از جنوب غرب نائین تا سیرجان ادامه دارد            (بربریان ۱۹۷۶). اخرین جابجایی آن باعث حرکت راستگرد نهشته های جوان شده است (عمیدی ۱۹۷۵). در طول این گسل پدیده هایی همچون آتشفشانی، دگر شکلی، دگرسانی و تراورتن زایی وجود دارد که همه آنها از روند دهشیر تبعیت می کند. (ملاعلی ۱۳۶۳). عموماً سنگ هایی که در این محدوده وجود دارند تحت تاثیر دگرسانی به وجود آمده است. به نظر می رسد که تشکیل تراورتن های موجود در منطقه در ارتباط با گسل ه و دلیلی بر وجود آشیانه ماگمایی در نزدیکی سطح زمین و در نتیجه فعالیت مراحل انتهایی آن به صورت خروج گازهای فرمرول دار بوده باشد. این گازها بعد از خروج و حرکت به سمت بالا، در برخورد با سطح ایستایی و عبور از سنگ های مسیر، با انجام فعل و انفعالاتی، توسط شکستگی ها به سطح زمین رسیده و تراورتن را به جای می گذارد. شکستگی هایی که آب های آهک ساز به درون آن هجوم برده اند عمدتاً از روند گسل دهشیر و یا ریدل های فعال آن تبعیت می کنند و به همین دلیل است که در مجاورت و راستای گسل ها تراورتن ها در پهنه وسیعی نهشته شده اند.

پیکره گسلی دهشیر متاثر از آخرین رخداد زمین ساختی آلپ بوده که پی آمد آن گنبد های آتشفشانی با ترکیب داسیتی تا ریواسیتی است. روابط صحرایی نشان می دهد که تزرین گنبد های آتشفشانی تنها در میوسن بوده و در رخساره آبرفتی کنگلومرایی پلیوسن دیده نشده است. احتمالا فعالیت کوهزایی آتیکان باعث توقیف فعالیت آتشفشان ها و نهشته شدن کنگلومرای پلیوسن شده است. بر اثر حرکات راستگرد گسل دهشیر و شکل پلکانی (پوششی) آن دو پدیده، حرکت کششی واگرا و حرکت فشاری همگرا در منطقه عمل کرده که به ترتیب باعث فرونشست ها و برجستگی هایی در مسیر گسل دهشیر شده است این پدیده ها در رسوبات کواترنری نیز موثر بوده است که نشانه ای بر فعالیت و پویایی گسل دهشیر در کواترنر می باشد.

گسل داهوئیه با طول حدود ۳۰ کیلومتر در محل روستای داهوئیه با پهنه گسل کوهبنان در شرق زرند تلاقی کرده است. بازدید های صحرایی پس از زلزله ۴/۱۲/۸۴ نشان دهنده ایجاد گسیختگی سطحی به طول حدود ۱۵ کیلومتر در راستای این گسل درجاده اسلام آباد به حتکن بوده است. کانون زلزله های با بزرگای بیش از ۵ ریشتر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ عمدتاً در انتهای شرقی این گسل به وقوع پیوسته اند.

زلزله های اتفاق افتاده در منطقه :

در تاریخ ۴/۱۲/ ۸۳ در ناحیه داهوئیه (شرق زرند) زمین لرزه ای با بزرگای۵/۶ Mw به وقوع پیوست که موجب بیش از ۶۰۰ نفر تلفات جانی و خسارات عمده به روستاهای داهوئیه و حتکن و همچنین آسیب به روستاهای دیگر منطقه (از جمله خانوک و اسلام آباد) و شهر زرند گردید. در این گزارش باتوجه به رخداد زلزله های پی در پی پس از لرزه اصلی که به ویژه در ناحیه شرقی گسل داهوئیه موجب زلزله هایی با بزرگای بیش از ۵ در حوالی هجدک گردیده است، تلاش می شود تا جمع بندی از وضعیت لرزه خیزی موجود ارائه گردد.

۱- زمین لرزه ۴/۱۲/۸۴ داهوئیه زرند با بزرگای ۵/۶ Mw

در ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه و ۸/۲۰ ثانیه ( به وقت محلی) روز ۴ اسفند ماه ۱۳۸۳ برابر با ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه و ۸/۲۰ ثانیه ( به وقت GMT) زمین لرزه ای به بزرگای امواج سطحی (۵/۶= Ms) و (۵/۶=Mw) در شرق شهر زرند استان کرمان. مختصات رومرکز این زمین لرزه ۷۶/۳۰ درجه عرض شمالی و ۷۴/۵۶ درجه طول شرقی می باشد. وضعیت لرزه خیزی قبل زلزله داهوئیه (زرند) در لرزه خیزی پس از آن (زلزله های ۴/۱۲/۸۳، ۲۶/۲/۸۴) در همان شکل آمده است.

رویداد اصلی در منطقه زرند بلافاصله با حدود ۳۰ پسلرزه دنبال شده و تا عصر روز ۴/۱۲/۸۳ بزرگترین پسلرزه با بزرگای ۲/۴ در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شده است. روند عمومی پسلرزه ها پراکندگی به سمت جنوب و جنوب شرق کانون زلزله را (براساس تعیین مکانهای اولیه) نشان می دهد. در جدول ۱ فهرست زمین لرزه اصلی و پسلرزه های تعیین مکان شده ارائه شده اند. نگاشتهای ثبت شده از لرزه اصلی را در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نشان می دهد.

گسل لرزه زای کوهبنان گسلی است با راستای عمومی شمال باختری- جنوب خاوری و و طول قطعه ۸۰ کیلومتر که از شمال کرمان و خاور زرند می گذرد. سازوکار این گسل، فشاری با شیب به سمت شمال خاوری است و در راستای آن سنگهای پرکامبرین پسین و پالئوزوئیک (از سمت شمال خاوری) بر روی بادزنهای آبرفتی و رسوبات کواترنر دشت (در جنوب باختری) رانده شده اند. گسل لرزه خیز کوهبنان علاوه بر سازوکار فشاری، دارای جنبش راستالغز راستگرد نیز می باشد. صفحه گسلی کوهبنان به عنوان یکی از لرزه خیزترین روند های ساختاری در استان کرمان مطرح است. زمین لرزه های ویرانگر این گسل:

 • ۲۸/۱۰/۱۲۴۲ ( هـ. ش، کرمان- چترود ۶=Ms)
 • ۲۴/۵/۱۲۵۰ (هـ.ش، چترود)
 • ۱۲۵۴ کوهبنان ۶=Ms
 • ۲/۳/۱۲۷۶ هـ.ش کرمان- چترود (۷/۵=Ms)
 • ۸/۹/۱۳۱۲ هـ.ش شمال بهاباد (۴/۶=Mb) و
 • ۲۹/۹/۱۳۵۶ گیسک – زرند ( باب تنگل) (۹/۵=Mw) که سبب کشته شدن ۶۶۵ نفر و مجروح شدن ۲۶۰ تن گردید ناشی از جنبش این گسل بوده است.

تاریخچه لرزه خیزی گستره کرمان

لرزه خیزی تاریخی و سده بیستم گستره زرند برای زلزله های بابزرگای بیش از ۵ تا قبل از زلزله های اسفند ۱۳۸۳ در ذیل شرح داده می شوند:

 • زمین لرزه ۲۸ دی ۱۲۴۲ چترود (۱۷/۱/۱۸۶۴)
  این زمینلرزه آسیب های چشمگیری به کرمان رسانید بطوری که ایوان جامع مظفر فرو ریخت و به دیوارهای قبه سبز آسیب رسید. بزرگای این زلزله ۶=Ms تعیین شده است.
 • زمین لرزه ۲۴ مرداد ۱۲۵۰ چترود ( ۱۴/۸/۱۸۷۱ م)
  این زمینلرزه در کرمان احساس شد اما خسارتی در کرمان به بار نیاورد اما موجب ویرانی تعدادی از دهات و خرابی بعضی از قنوات شد.
 • زمین لرزه اردیبهشت ۱۲۵۴ کوهبنان ( مه ۱۸۷۵ م)
  این زمینلرزه باعث خشک شدن چشمه ها در ظفر الجرد و خسارت دیدن خانه های دهکده رشک شد، روستای واسط نیز ویران شد.
 • زلزله ۲۸ اردیبهشت ۱۲۷۶ ( مه ۲۲/ ۱۸۹۷)
  این زلزله در ۱۴۰ کیلومتری کرمان حوالی کوهبنان رخ داده است.
 • زمینلرزه ۲ خرداد ۱۲۷۶ کرمان- چترود ( قبه سبز) ( ۲۷/۵/۱۸۹۷)
  در این زمینلرزه گنبد قبه سبز فرو ریخت بزرگای این زمینلرزه ۵/۵=Ms تعیین شده است.
 • زمین لرزه ۸ آذر ۱۳۱۲ شمال بهاباد( ۲۸/۱۱/۱۹۳۳)
  روستای علی آباد ( ملاعلیرضا) به کلی تخریب شد و گروه کوچکی از روستاهای شمال بهاباد به کلی ویران شد.
 • زمینلرزه ۲۹ آذر ۱۳۵۶ گیسک زرند( باب تنگل) (۱۹/۱۲/۱۹۷۷)
  این زمینلرزه حدود ۶۶۵ نفر کشته و ۲۶۰ نفر مجروح داد. روستاهای درتنگل، گیسک و سرباغ را ویران کرد، خاستگاه آن بخشی از گسل کوهبنان به طول ۵/۱۱ تا ۵/۱۹ کیلومتر بود که از ۸ کیلومتری شمال خاور زرند می گذرد. بزرگای آنرا mb=5.5,Ms=5.8 ,Mw=5.9 تعیین کرده اند. این زمین لرزه با دو پسلرزه نیرومند در منطقه گیسک کرمان رخ داد که چند روستا را در منطقه زرند ویران کرد. جنبش های گسله در این زون عمدتاً راستگرد بوده و میانگین جابجایی آن در حدود ده سانتیمتر است، میانگین جابجایی قائم ۷ سانتیمتر بوده، یک نیروی فشاری شدید از شمال خاور با یک مولفه راستگرد ظاهری وارد شده است. بعضی از ساختمانهای جدید در زرند آسیب اندکی دیدند.

زمین لرزه یکشنبه ۱۱/۲/۸۴ هجدک (زرند)

زمینلرزه ای با بزرگای ۷/۵ در مقیاس امواج پیکری mb ساعت ۲۸: ۲۳ یکشنبه ۱۱/۲/۸۴ به وقت محلی در شرق زرند به مختصات جغرافیایی ۷۹/۳۰ درجه عرض شمالی و ۰۱/۵۷ درجه طول شرقی و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. این زمینلرزه در ۱۴ ایستگاه لرزه نگاری باند پهن سه مولفه ای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت و مورد پردازش قرار گرفته است. کانون زمین لرزه در فاصله ۴۲ کیلومتری شرق زرند و در شمال شهر چترود قرار گرفته است.
این زلزله با توجه به موقعیت کانون آن که براساس شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در حدود روستای هجدک ( زرند) واقع است، پسلرزه زلزله ۴/۱۲/۸۳ داهوئیه( زرند) با بزرگای۵/۶ Mw می باشد. به احتمال فراوان بخش شرقی گسل داهوئیه که در زلزله قبلی فعال شده بود و یا یک قطعه دیگر از گسل که در مجاور قطعه جابه جا شده قبلی واقع بوده است در زلزله ۱۱/۲/۸۴ فعال شده است. این رویداد لرزه ای با وقوع ۵۰ رویداد لرزه ای دیگر همراه بوده است که بزرگترین آنها به ترتیب ۳/۴، ۲/۳، ۱/۴ و ۱/۳ در مقیاس محلی ریشتر بوده اند.

زمین لرزه شنبه شب ۲۴/۲/۸۴ هجدک (زرند)

زمینلرزه ای با بزرگای ۵٫۳ در مقیاس محلی ریشتر ساعت ۳۴: ۲۲ شنبه ۲۴/۲/۸۴ به وقت محلی در شرق زرند به مختصات جغرافیایی ۳۰٫۸۱ درجه عرض شمالی و ۵۷٫۰۳ درجه طول شرقی واقع در عمق ۱۴ کیلومتری از سطح زمین بوقوع پیوست. این زمینلرزه تقریباً در همان نقطه ای رویداد که هفته گذشته در ساعت ۲۸: ۲۳ یکشنبه ۱۱/۲/۸۴ به وقت محلی زمینلرزه ای به بزرگای ۵٫۴ در مقیاس محلی ریشتر رویداده بود. این زمینلرزه در تمام ایستگاههای شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت و مورد پردازش قرار گرفته است. کانون این زمینلرزه حدوداً در فاصله ۴۳ کیلومتری شرق زرند قرار گرفته است.
این رویداد لرزه ای ۳۰ رویداد لرزه ای دیگر را به همراه داشته است که قوی ترین آنها با بزرگی ۳/۳ و ۰/۳ در مقیاس محلی ریشتر بوده اند.

گسل داهوئیه پس از جنبا شدن در زلزله ۴/۱۲/۸۳ داهوئیه (زرند) با روند شرقی- غربی فعال شده و در هفته های اخیر ( به ویژه دو رویداد زلزله ۱۱/۲/۸۴ و ۲۴/۲/۸۴ هجدک) در قسمتهای منتهی الیه شرقی خود لرزه خیزی نشان می دهد. این زلزله ها یا مربوط به فعال شدن قسمت شرقی گسل داهوئیه و یا پسلرزه های مربوط به همان قطعه ای است که موجب زلزله ۴/۱۲/۸۳ داهوئیه زرند گردید.
پسلرزه های زمین لرزه زرند به مدت ۴۰ روز توسط شبکه لرزه نگاری موقت پژوهشگاه ثبت شده اند. علاوه بر آن شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه تمام رویدادهای لرزه ای بزرگتر از ۵/۲ ریشتر منطقه را با کیفیت قابل قبول ثبت نموده اند که در مرکز شبکه مورد پردازش قرار گرفته اند. نتایج پردازش اولیه رویدادهای لرزه ای منطقه کرمان بعد از وقوع زمین لرزه چهارم اسفند ۸۳ در شکل (۱) ارائه شده است. تعداد ۱۷۵ رویداد لرزه ای با بزرگی بیش از ۵/۲ ریشتر از ۴/۱۲/۸۳ تاکنون در پهنه استان کرمان روی داده است.

بزرگترین پسلرزه های زمین لرزه ۴/۱۲/۸۳ زرند حدوداً دو ماه پس از زمین لرزه اصلی به وقوع پیوسته اند. این پسلرزه ها به ترتیب در ساعت ۲۸: ۲۳ یکشنبه شب ۱۱/۲/۸۴ بابزرگی ۴/۵ در مقیاس محلی ریشتر و در ساعت ۳۴: ۲۲ شنبه شب ۲۴/۱۲/۸۴ با بزرگی ۳/۵ در مقیاس محلی ریشتر به وقوع پیوسته است.
رویداد لرزه ای ۴/۵ ریشتری ۱۱/۲/۸۴ زرند در تمام ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت گردیده است که بیش از ۵۰ پسلرزه به دنبال داشته است. رویداد لرزه ای ۲۴/۲/ ۸۴ نیز با پسلرزه های زیادی همراه بوده است که پسلرزه ها تا ۴۸ ساعت بعد از وقوع آن همچنان ادامه داشته است. شکل (۳) رویداد لرزه ای ۲۴/۲/۸۴ زرند را نشان می دهد که در تمام ایستگاههای شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شده است.

زلزله های اسفند ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ با جنبا شدن گسل داهوئیه و لرزه خیزی در راستای این روند شرقی-غربی همراه بوده است.زلزله۴/۲ /۸۴ در ساعت ۲۰: ۵۵: ۵ دقیقه بامداد در ناحیه شرق – جنوب شرق شهر زرند کرمان (در فاصله رومرکزی حدود ۲۰ کیلومتری از شهر زرند) رخ داد. این زلزله با بزرگای ۵/۶ در مقیاس امواج سطحی و ۵/۶=Mw با سازوکار فشاری با مؤلفه راستالغز در پهنه گسل کوهبنان رخ داده است. تلفات این زلزله تا بیش از ۶۰۰ کشته و حدود ۳۰۰۰ مجروح بوده است. این زلزله در پهنه ای رخ داده که در سالهای اخیر زلزله های مهمی مثل زلزله های گسیک (باب تنگل) شمال زرند (۲۹ آذر ۱۳۵۶ با بزرگای ۹/۵ Mw) در شمال غرب پهنه رومرکزی همین زلزله اخیر تجربه شده است. باتوجه به بررسیهای انجام شده دراین منطقه می توان به مشخصات زیر اشاره نمود:

¯ ژرفای کانونی این زلزله بین ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر بوده و باتوجه به عمق کانونی کم این زلزله شدت زیاد در پهنه رومرکزی و میزان تخریب بالا در محدوده روستاها و شهرهای حتکن، داهوئیه، خانوک، اسلام آباد، هجدک و عبدل آباد قابل توجیه است.

¯ کاهندگی سریع این زلزله به نحوی که در محدوده شهر زرند در فاصله رومرکزی حدود ۱۶ کیلومتری میزان خسارت و خرابی بسیار کم بوده است. این مساله در ناحیه شرق لوت مسبوق به سابقه بوده و به طور کلی زلزله های این ناحیه از ایران مرکزی (نظیر زلزله بم) کاهندگی سریعی نشان می دهند (با دورشدن پهنه رومرکزی میزان خرابی و خسارت شدت کاهش می یابد).

زلزله های ۱۱/۲/۸۴ و ۲۴/۲/۸۴ در نزدیکی هجدک کرمان ناحیه منتهاالیه شرقی زلزله رخ داده است به صورت ادامه لرزه خیزی در راستای گسل داهوئیه به سمت شرق خودنمایی می کند. دراین مورد می توان یا به ادامه لرزه خیزی تا قطعه گسل فعال شده در ۴/۱۲/۸۳ و یا فعال شدن قطعه دیگری از گسله در منتهاالیه قطعه فعال شده قبلی است. به نظر می رسد که با درنظر گرفتن شرایط موجود احتمال رخداد زلزله های بزرگ در ناحیه وجود داشته باشد و از این لحاظ توجه به وضعیت شهرهای زرند، چترود و ناحیه شمالی کرمان و از سوی دیگر معادن زغال سنگ واقع در این پهنه (هجدک و اشکلی) باتوجه لرزه خیزی موجود حائز اهمیت است.

 

نکاتي از زلزله اسفند ماه ۱۳۸۳ شهرستان زرند

در تاريخ ۴ اسفند ماه ۱۳۸۳ و در ساعت ۵ و ۵۵ دقيقه و ۲۸ ثانيه (به وقت محلي) برابر با ساعت ۲ و ۲۵ دقيقه و۲۸ ثانيه (به وقت GMT) زمين لرزه اي به بزرگاي امواج دروني (۶/۴ Mb) در شرق شهر زرند از توابع استان کرمان بوقوع پيوست. مختصات رومرکز اين زمين لرزه ۷۹/۳۰ درجه عرض شمالي و ۹/۵۶ درجه طول شرقي مي باشد كه نزديك به شهر زرند و گسل كوه بنان مي باشد و با ساز و کار راستالغز در پهنه گسل کوهبنان رخ داده است. اين زمين لرزه داراي عمق كانوني ۱۴-۱۶ كيلومتر نيز بوده است. شتاب اين زمين لرزه ۰٫۳۲۳ گزارش شده است.

آثار صحرايي گسلش زمين لرزه:

گسل مسبب اين زمين لرزه احتمالا گسل كوه بنان مي باشد و نوع حركت آن از نوع امتداد لغز راستگرد است. با توجه به نوع گسل كوه بنان كه از نوع راستالغز مي باشد مي تواندد سبب راندگي نيز گردد .در بعضي مناطق اثر شكستگي ها بخوبي به سطح رسيده است و جابجايي ۱ متر يا بيشتر بر روي آنها قابل مشاهده است (جاده اسلام آباد _حتكن) وطول شكستگي در اين منطقه به بيش از ۱ كيلومتر نيز مي رسد.در همين راستا در جاده اسلام آباد _هجدك نيز جابجايي در حد ۴۰ cm با باز شدگي ۳۰cmكه ميتواند نشان دهنده يكي شاخه هاي بزرگ گسل اصلي باشد.

نکاتي ديگر از زلزله زرند:

ساز و کار ژرفي زمين لرزه زرند، يک حرکت راندگي را نشان مي دهد بر اساس بازديد هاي کارشناسان پايگاه، نقطه رومرکز و تصاوير دورسنجي گسل عامل زمينلرزه معرفي شده است. اين زمينلرزه نشان داد که گسلهاي فرعي و کوچکتر در ايران مرکزي در مقايسه با سامانه اصلي راست لغز نيز مي تواند عامل ايجاد زمينلرزه هاي نسبتاٌ بزرگي باشند.

ارتباط اين راندگي با گسل کوهبنان به صورت يک سامانه راست لغز قابل توجه است که خود نمايانگر نوع شاخص سامانه هاي تغيير شکل در ايران مرکزي است.

۱- موقعيت و نقاط رومرکز زمين لرزه گزارش شده توسط موسسه ژئوفيزيک و سازمان زمين شناسي آمريکا، با توجه به رانده شدن واحد هاي قديمي بر روي جدي از شمال غرب به جنوب شرق (بر اساس نقشه زمين شناسي) شيب گسل به سمت شمال غرب بر آورد مي شود که سازو کار ژرفي صفحه نودال با اين ۰۷۰ درجه، ۴۱ به سمت شمال غرب درجه که در مقايسه با شيب ۵۰ درجه صفحه مقابل نيز براي گسل راندگي معمول تر است.

۲ – شکستگي هاي سطحي در منطقه يکي از بارز ترين عوارض اين زمينلرزه بوده است.

۳- اسکارپ ايجاد شده که با توجه به روند مي تواند يکي از شاخه هاي گسلي محسوب شود.

قابل توجه است که خود نمايانگر نوع شاخص سامانه هاي تغيير شکل در ايران مرکزي است.

۱- مول با اين ۰۷۰ درجه ، ۴۱ به سمت شمال غرب درجه که در مقايسه با شيب ۵۰ درجه صفحه مقابل نيز براي گسل راندگي معمول تر است.

۲ – شکستگي هاي سطحي در منطقه يکي از بارز ترين عوارض اين زمينلرزه بوده است.

۳- اسکارپ ايجاد شده که با توجه به روند مي تواند يکي از شاخه هاي گسلي محسوب شود.

ارزیابی Mmax بیشترین بزرگای زلزله منطقه با توجه به مدل لرزه خیزی

شخصی به نام کیکو kiko (2004)    برای ارزیابی بزرگای ماکسیمم با توجه به مدل لرزه خیزی و یا اطلاعاتی از لرزه خیزی گذشته وابسته است Mmax را بدین صورت ارایه داد که در رهیافت آن توانایی تولید رابطه ای برای Mmax ایجاد کرد که مستقل از توزیع تعداد بزرگی است و می توان از کاتالوگ زمین لرزه ناکامل هم حتی براورد کرد . یعنی حتی وقتی که تعداد محدودی از بیشترین بزرگا را داشته باشیم میتوان یک براوردی از بیشترین  بزرگا داشته باشیم . در این رابطه Mmax به صورت زیر براورد شده است .

(kiko  ۲۰۰۴)

برای اینکه Mmax  براورد کنیم داده کاتالوگ را دسته بندی روی ان انجام میدهیم که در بازه های زمانی مختلف آستانه کامل بودن را برای آن براورد میکنیم بنابراین برای اینکه به صورت عملی انجام بدهیم نیاز است که عدم قطعیت هارا را در داده ها که در ستون اخر کاتالوگ منظور داشته ایم ، بتوانیم از این رهیافت استفاده نماییم و برای تخمین پارامترهای لرزه خیزی از جمله Mmax و براوردی به انضمام قطعیتی برای این پارامتر بدست اوریم .

حال با توجه به کاتالوگ زلزله ها (قبل از حذف پس لرزه و پیش لرزه ) در نموار بزرگی و زمان مرتب میکنیم . شکل شماره (۵) داده ای زمین لرزه را براساس بزرگی و زمان ارایه گردیده است .

شکل شماره (۵) داده ای زمین لرزه را براساس بزرگی و زمان

با توجه به شکل بالا میبینیم که داده های زلزله  با توجه به زمان براساس یک مقدار بزرگلی مشخص کامل میباشد . با توجه به نتایج  براساس زمان از سال ۱۸۵۴ تا سال ۱۹۶۰ داده ها غیر یکنواخت و بزرگی آستانه حدود ۵٫۷ میباشد و از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۵ مقدار بزرگی آستانه برابر ۴٫۲ مشخص شده است . همچنین از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ کاتالوگ کامل و بزرگی آستانه حدود ۳٫۹ مشخص گردیده و در انتها  از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۱ داده ها کامل و بزرگی آستانه ۳٫۷ تخمین زده شده است ودر کل  با توجه به نتایج ، آستانه کامل بودن نسبت به افزایش زمان مقدارش کاهش می یابد .

نتایج خروجی برنامه از روابط کیکو ۲۰۰۴ برای بدست اوردن پارامترهای لرزه خیزی مانند a-value  و b – value  و Mmax و همچنین دوره بازگشت ارایه شده است .

* * * SUMMARY OF INPUT DATA * * *

SUMMARY of EXTREME part of catalog

====================================

FILE name of EXTREME part of catalog : E1.TXT

EXTREME catalog STARTS at  ۱۸۵۴/ ۱/ ۱

EXTREME catalog ENDS   at  ۱۹۶۰/ ۷/۲۵

۱۸۵۴ ۱۱  ۱  ۵٫۸۰   .۵۰

۱۸۶۴  ۱ ۱۷  ۶٫۰۰   .۵۰

۱۸۷۵  ۵  ۱  ۶٫۰۰   .۵۰

۱۸۷۷  ۱  ۱  ۵٫۶۰   .۵۰

۱۸۹۷  ۵ ۲۲  ۵٫۵۰   .۶۰

۱۸۹۷  ۵ ۲۷  ۵٫۳۰   .۷۰

۱۹۰۹ ۱۰ ۲۷  ۵٫۶۳   .۲۰

۱۹۱۰ ۱۰ ۲۷  ۵٫۶۳   .۲۰

۱۹۱۱  ۴ ۱۸  ۵٫۴۰   .۵۰

۱۹۱۱  ۴ ۲۹  ۵٫۷۰   .۲۰

۱۹۳۳ ۱۱ ۲۸  ۶٫۲۰   .۲۰

۱۹۳۴  ۱  ۲  ۵٫۷۰   .۲۰

۱۹۴۴  ۷ ۲۳  ۵٫۶۳   .۲۰

۱۹۵۳  ۱ ۱۵  ۵٫۶۳   .۲۰

۱۹۶۰  ۷ ۲۵  ۵٫۱۶   .۲۰

Number of earthquakes :  ۱۵

MAX OBS. IN EXTREME PART OF CATALOG =  ۶٫۲۰

SECOND MAX OBS. IN EXTREME PART OF CATALOG =  ۶٫۰۰

SUMMARY of COMPLETE part of catalog no. 1

===========================================

FILE name : C1.TXT

Catalog STARTS at  ۱۹۶۱/ ۱/ ۱

Catalog ENDS   at  ۱۹۷۳/ ۲/۱۰

THRESHOLD magnitude    =  ۴٫۲۰

Number of earthquakes  =    ۸

SUMMARY of COMPLETE part of catalog no. 2

===========================================

FILE name : C2.TXT

Catalog STARTS at  ۱۹۷۴/ ۱/ ۱

Catalog ENDS   at  ۱۹۹۹/۱۰/۱۹

THRESHOLD magnitude    =  ۳٫۹۰

Number of earthquakes  =   ۸۷

SUMMARY of COMPLETE part of catalog no. 3

===========================================

FILE name : C3.TXT

Catalog STARTS at  ۲۰۰۰/ ۱/ ۱

Catalog ENDS   at  ۲۰۲۱/ ۲/۲۲

THRESHOLD magnitude    =  ۳٫۷۰

Number of earthquakes  =  ۲۸۳

Maximum OBSERVED magnitude (Xmax) =  ۶٫۶۰

SECOND Maximum OBSERVED magnitude =  ۶٫۴۰

M_max is determined according to Kijko-Sellevoll (Cramers Approximation)

PRIOR b-value & Standard Error of PRIOR b = 1.00    ۹۹۹٫۰۰۰

RESULTS

=========

Beta   =  ۱٫۹۱ +   .۰۹  (b =   .۸۳ +   .۰۴)

Lambda =    ۷٫۹۹ +     .۴۲  (for Mmin =  ۳٫۷۰)

M_max  =  ۶٫۷۰ +   .۷۱  (for SIG(Xmax) =   .۷۰)

Transmission coefficient =  ۱٫۲۰

DATA contribution to the parameters :

=======================================

Beta (%)     Lambda (%)

EXTREMES    :         ۳۲٫۵          ۳٫۸

COMPLETE #1 :          ۶٫۲          ۲٫۰

COMPLETE #2 :         ۱۷٫۲         ۲۲٫۲

COMPLETE #3 :         ۴۴٫۱         ۷۲٫۰

HAZARD EVALUATION

===========================================

INT/MAG  LAMBDA   RETURN PERIOD  SD        Pr T = 1,    ۵۰٫۰   ۱۰۰٫۰  ۱۰۰۰٫۰

۳٫۷  .۷۹۳E       .۱(      .۱,      .۱)   .۹۹۹۶۴۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۳٫۸  .۶۶۰E       .۲(      .۱,      .۲)   .۹۹۸۶۳۵ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۳٫۹  .۵۴۵E       .۲(      .۲,      .۲)   .۹۹۵۶۸۴ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۰  .۴۴۹E       .۲(      .۲,      .۲)   .۹۸۸۸۲۶ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۱  .۳۷۱E       .۳(      .۳,      .۳)   .۹۷۵۴۸۱ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۲  .۳۰۶E       .۳(      .۳,      .۳)   .۹۵۳۰۷۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۳  .۲۵۲E       .۴(      .۴,      .۴)   .۹۱۹۷۶۱ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۴  .۲۰۸E       .۵(      .۵,      .۵)   .۸۷۵۰۲۴ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۵  .۱۷۱E       .۶(      .۶,      .۶)   .۸۱۹۷۷۷ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۶  .۱۴۱E       .۷(      .۷,      .۷)   .۷۵۶۱۳۲ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۷  .۱۱۶E       .۹(      .۸,      .۹)   .۶۸۶۹۱۳ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۸  .۹۵۵E      ۱٫۰(     ۱٫۰,     ۱٫۱)   .۶۱۵۱۳۴ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۴٫۹  .۷۸۴E      ۱٫۳(     ۱٫۲,     ۱٫۳)   .۵۴۳۵۷۴ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۰  .۶۴۳E      ۱٫۶(     ۱٫۵,     ۱٫۶)   .۴۷۴۵۲۱ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۱  .۵۲۷E      ۱٫۹(     ۱٫۸,     ۲٫۰)   .۴۰۹۶۵۸ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۲  .۴۳۱E      ۲٫۳(     ۲٫۲,     ۲٫۴)   .۳۵۰۰۷۴ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۳  .۳۵۱E      ۲٫۸(     ۲٫۷,     ۳٫۰)   .۲۹۶۳۳۸ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۴  .۲۸۶E      ۳٫۵(     ۳٫۳,     ۳٫۷)   .۲۴۸۶۰۸  .۹۹۹۹۹۹ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۵  .۲۳۲E      ۴٫۳(     ۴٫۱,     ۴٫۶)   .۲۰۶۷۴۴  .۹۹۹۹۹۱ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۶  .۱۸۷E      ۵٫۴(     ۵٫۱,     ۵٫۶)   .۱۷۰۴۰۳  .۹۹۹۹۱۲ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۷  .۱۵۰E      ۶٫۷(     ۶٫۳,     ۷٫۰)   .۱۳۹۱۲۸  .۹۹۹۴۴۲ ۱٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۸  .۱۱۹E      ۸٫۴(     ۸٫۰,     ۸٫۸)   .۱۱۲۴۰۳  .۹۹۷۴۲۵  .۹۹۹۹۹۳ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۵٫۹  .۹۴۰E-01     ۱۰٫۶(    ۱۰٫۱,    ۱۱٫۲)   .۰۸۹۶۹۹  .۹۹۰۸۹۵  .۹۹۹۹۱۷ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۰  .۷۳۱E-01     ۱۳٫۷(    ۱۳٫۰,    ۱۴٫۴)   .۰۷۰۵۰۴  .۹۷۴۱۵۵  .۹۹۹۳۳۲ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۱  .۵۵۹E-01     ۱۷٫۹(    ۱۷٫۰,    ۱۸٫۹)   .۰۵۴۳۴۲  .۹۳۸۸۰۶  .۹۹۶۲۵۵ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۲  .۴۱۶E-01     ۲۴٫۰(    ۲۲٫۸,    ۲۵٫۳)   .۰۴۰۷۷۸  .۸۷۵۲۷۲  .۹۸۴۴۴۳ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۳  .۲۹۹E-01     ۳۳٫۵(    ۳۱٫۸,    ۳۵٫۳)   .۰۲۹۴۲۵  .۷۷۵۳۷۵  .۹۴۹۵۴۳ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۴  .۲۰۱E-01     ۴۹٫۶(    ۴۷٫۲,    ۵۲٫۴)   .۰۱۹۹۴۴  .۶۳۴۷۹۷  .۸۶۶۶۲۷ ۱٫۰۰۰۰۰۰

۶٫۵  .۱۲۱E-01     ۸۲٫۵(    ۷۸٫۵,    ۸۷٫۱)   .۰۱۲۰۴۲  .۴۵۴۳۴۹  .۷۰۲۲۶۵  .۹۹۹۹۹۵

۶٫۶  .۵۴۸E-02    ۱۸۲٫۴(   ۱۷۳٫۴,   ۱۹۲٫۵)   .۰۰۵۴۶۶  .۲۳۹۷۱۱  .۴۲۱۹۶۰  .۹۹۵۸۳۵

۶٫۷  .۰۰۰E ********(********,********)   .۰۰۰۰۰۰  .۰۰۰۰۰۶  .۰۰۰۰۱۲  .۰۰۰۱۱۹

حذف رویدادهای وابسته از کاتالوگ Poisson Model:

به منظور حذف رویدادهای وابسته از کاتالوگ زمین لرزه ها شامل رویداد های تصادفی و پوآسونی باید رویداد های وابسته (غیر پوآسونی) حذف شوند تا در برآورد خطر زمین لرزه در روش های مستقل از زمان مورد استفاده قرار گیرد

پنجره های حدف پس لرزه ها می توانند در مطالعات مختلف متناوب باشند و معمولا از یک اندازه مشخص تبعیت نمی کنند .

وقتی حرف از رویداد وابسته میزنیم منظور استفاده از یک event اصلی و احیانا پیش لرزه ها و پس لرزه های آن ، در کاتالوگ های اصلی مان در تحلیل خطر مشتاق هستیم کاتالوگی داشته باشیم فقط رویداد های اصلی یا main event  باشد و پس لرزه ها و پیش لرزه ها با روش هایی و تکنیک هایی از کاتالوگ زمین لرزه حذف کنیم این عملیات را خوشه زدایی یا decluster یعنی یک مجموعه ای از زمین لرزه ها را که باهم ارتباط دارند را نداشته باشیم دلیل آن اینست که معمولا در تحلیل خطر زمین لرزه ، تحلیل خطر های مستقل از زمان را انجام میدهیم و وابستگی زمانی را نمی خواهیم در داده داشته باشیم به این روش های تحلیل خطر روش های مبتنی بر فرض پوآسونی بودن می گوییم و در واقع توزیع زمین لرزه ها از یک تابع توزیع پوآسونی تبعیت می کند و این شرطی است که لازم می کند  داده ها به صورت مستقل از هم باشند .

در توزیع پوآسونی که اغلب  مدلی است برای رویداد زمین لرزه ها در نظر گرفته میشود مبتنی بر این فرض است که رویداد ها از نظر زمانی و مکانی مستقل از هم هستند به عبارتی مدلی پوآسونی به صورت تصادفی اتفاق می افتد و فاقد حافظه از نظر زمان و بزرگی و مکان رویداد های قبلی منصور هستند . برای یک نمایش مدل تصادفی یک احتمال صورت میدهیم به صورت
:

N : تعداد رویداد متغیر تصادفی یک مقدار n برای هر مقدار احتمال بدهیم

: نرخ متوسط زویداد زمین لرزه

t  : مدت زمان مورد نظر که در ان مدت زمان احتمال را برسی میکنیم

داده ها می توانند از نظر زمانی و مکانی بهم ارتباط داشته باشند یعنی هرکدام از این روش ها یک پنجره زمانی و مکانی که با Lو T معرفی شده اند . پنجره های حذف پسلرزه و پیش لرزه ها در مطالعات مختلف ، متفاوت باشند و معمولا از یک اندازه مشخص تبعیت نمی کند .

 

 

برای حذف رویداد های پوآسونی برای منطقه مورد مطالعه از نرم افزار  ZMAP  که تخت نرم افزار MATLAB   اجرا میشود ، استفاده می کنیم . داده های کاتالوگ را باتوجه به فرمت پیش فرض برنامه بدست می آوریم و به عنوان ورودی نرم افزار اضافه میشود .

شکل شماره (۶) : event  های کاتالوگ در گستره منطقه کوهبنان قبل از حذف رویداد پوآسونی

در نرم افزار  ZMAP عملیات Declustering را با هدف مستقل از هم نمودن رویدادها روی کاتالوگ پیاده میکنیم. در پنجره Seismicity Map  به منویZTools   رفته و با انتخاب Decluster the catalog دو  گزینه Decluster using Reasenberg و Decluster using Gardner & Knopoff نشان داده میشود. اینها دو دسته روش برای دیکلاستر کردن کاتالوگ اند:

شکل شماره (۷) : در نمودار بالایی که زمان بر حسب بزرگی را نشان میدهد پنجره زمانی ودر نمودار پائینی فاصله بر حسب بزرگی را نشان میدهد که نماینده پنجره های مکانی هستند

با انتخاب Decluster using Gardner & Knopoff در پنجره جدید در قسمت Choose window size مشاهده میکنید که سه انتخاب وجود دارد:

۱) Gardner & Knopoff ، ۲) Gruenthal و ۳) Uhrhammer. با فشردن plot مقایسه این سه روش در دو دیاگرام نشان داده میشود. در نمودار بالایی که زمان بر حسب بزرگی را نشان میدهد در واقع پنجره های  زمانی مفروض برای هر روش را نشان میدهد. در نمودار پائینی فاصله بر حسب بزرگی را نشان میدهد که نماینده پنجره های مکانی هستند .

 

نتایج هرکدام از این Decluster برای روش های انتخابی :

 • ابتدا روش Uhrhammer

با توجه به پیام نرم افزار مقدار ۱۰۸   event از کل ۳۹۷ event  حذف شدند . در این روش کمترین مقدار حذف پس لرزه و پیش لرزه  دارا میباشد .

شکل شماره (۷) : event  های کاتالوگ در گستره منطقه کوهبنان بعد  از حذف رویداد پوآسونی به روش Uhrhammer

شکل شماره (۸) : event  های کاتالوگ حذف  شده به روش Uhrhammer  که زیر این نمودار قرار گرفته اند

شکل شماره (۹) : هیستوگرام تجمعی زلزله های حذف شده  کاتالوگ منطقه کوهبنان بعد از فرایند Decluster به روش Uhrhammer

 

 • دوم روش Gruenthal

با توجه به پیام نرم افزار مقدار ۲۳۵   event از کل ۳۹۷ event  حذف شدند . در این روش بالاترین   مقدار حذف پس لرزه و پیش لرزه  دارا میباشد .

شکل شماره (۱۰) : event  های کاتالوگ در گستره منطقه کوهبنان بعد  از حذف رویداد پوآسونی به روش Gruenthal 

شکل شماره (۱۱) : event  های کاتالوگ حذف  شده به روش Gruenthal   که زیر این نمودار قرار گرفته اند

شکل شماره (۱۲) : هیستوگرام تجمعی زلزله های حذف شده از  کاتالوگ منطقه کوهبنان بعد از فرایند Decluster به روش Gruenthal

 

 • سومین روش Gardner & Knopoff

با توجه به پیام نرم افزار مقدار ۱۸۹   event از کل ۳۹۷ event  حذف شدند . در این روش حد متوسط دو روش بالا  مقدار حذف پس لرزه و پیش لرزه  دارا میباشد .

شکل شماره (۱۳) : event  های کاتالوگ در گستره منطقه کوهبنان بعد  از حذف رویداد پوآسونی به روش Gardner & Knopoff

شکل شماره (۱۴) : event  های کاتالوگ حذف  شده به روش Gardner & Knopoff   که زیر این نمودار قرار گرفته اند

 

شکل شماره (۱۵) : هیستوگرام تجمعی زلزله های حذف شده از  کاتالوگ منطقه کوهبنان بعد از فرایند Decluster به روش Gardner & Knopoff

با توجه به بعد از فرایند Decluster کردن برای کاتالوگ زلزله منطقه به روش های معرفی شده توسط نرم افزار ZMAP و نتایج مشاهدات ، نظر به اینکه هرچه مقدار حذف پس لرزه وپیش لرزه بیشتر باشد یعنی event های بیشتری در این فرایند حذف بشوند ، در برآورد خطر زمین لرزه در روش های مستقل از زمان نتایج دقیق تری حاصل میشود . در این مطالعه بهترین روش انتخابی ، روش( Pers.comm)  Gruenthal  بهترین میباشد و کاتالوگ خروجی به این روش ،  برای فرایند تعیین پارامترهای زمین میباشد .

چشمه های لرزه ای :

به مرحله ای رسیدیم که باید درمورد تعیین چشمه های صحبت و در نقشه نهایی حذف event های پس لرزه وپیش لرزه در zmap ان راتعیین نماییم . با توجه به کاتالوگ نهایی که روش Gruenthal میباشد event های مشخص شده در صفحه را باید به چشمه های زمین لرزه یا گشل های با پتانسیل لرزه خیزی مشخص در منطقه نسبت دهیم . در تعیین چشمه زمین لرزه ما به دنبال چشمه هایی هستیم که دارای پتانسیل رویداد زمین لرزه با بیشینه زمین لرزه ای متفاوت و اهنگ رویداد زمین لرزه ای متفاوت در منطقه هستند .

 

برای هرکدام از چشمه های تعیین شده باتوجه به شکل چشمه های مشخص گریده در مقاله موسوی برای منطقه مورد مطالعه ترسیم میکنیم . برای هرکدام رابطه G-R بدست می آوریم .

 

شکل شماره (۱۹) : نمودار cumulative number برای چشمه های ۱۱۳و ۱۲۰ و ۱۱۸

برای این دوچشمه به دلیل کم بودن event ها  قادر به محاسبه نمودار G-R هم به طور نرم افزاری و هم به صورت دستی نبودیم .

 

برسی چشمه های لرزه ای و مقایسه آن با گسل های موجود :

با توجه به برسی انجام شده برای چشمه ها و نقشه گسل های ایران میتوانیم هریک از این چشمه هارا به گسل های موجود اختصاص بدهیم دراین مطالعه برای چشمه F118 و F120 میتوان گسل نایبند را اختصاص داد و برای چشمه های F111 گسل شهداد و چشمه F117و F112 و F118 گسل گلبافت کرمان را اختصاص داد . این گسل مسبب زلزله ای ۱۴/۰۳/۱۹۹۸ و ۲۸/۰۷/۱۹۸۱ و ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ و ۱۱/۰۶/۱۹۸۱ که مولفه معکوس دارند برشمرد .

برای گسل کوهبنان همان چشمه F115 که در منطقه شهرستان کوهبنان قراردارد و مسبب زلزله های ۰۶/۰۸/۱۹۹۴ و ۱۹/۱۲/۱۹۷۷ دانست .

تحلیل خطر احتمالاتی

اساس برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی ،  تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه، همه جنبش هاي زمین ناشی از چشمه هاي بالقوه زمین لرزه موثر در ساختگاه (سایت) را درحکم یک مجموعه در نظر می گیرد به طور ي که ترکیبی از دامنه هاي طیفی و خطرها (فزونی فراوانی هاي سالانه)  را در آن ساختگاه نمایندگی کند . این روش، پایه قوي در علوم زمین و مهندسی زلزله دارد و اجازه تصمیم گیري در مورد سطوح طراحی لرزه اي براي بناهاي گوناگون با توجه به بزرگی و مکان زمین لرزه و جنبش احتمالی زمین را می دهد. استفاده از تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه امري رایج براي تعیین سطوح طراحی لرزه اي است. در روش احتمالاتی اثر همه زمین لرزه ها با اندازه هاي متفاوت که در مکان هاي گوناگون چشمه ها با احتمال رویداد هاي متفاوت اتفاق می افتند، جمع زده می شود تا احتمال افزایش سطوح متفاوت جنبش زمین (مثلا، بیشینه شتاب) در هر ساختگاه در دوره زمانی مشخصی را نشان دهد.

مراحل فوق در رابطه زیر خلاصه می شود (مک گائر ۱۹۹۵)

 

 

در این مطالعه برای تحلیل احتمالاتی PSHA از نرم افزار Ez-Frisk استفاده کردیم . دیتاهای واردشده بدین تریب میباشد .

***********************************************

                 *****               EZ-FRISK              *****

                 ***** SEISMIC HAZARD ANALYSIS DEFINITION  *****

                 *****       RISK ENGINEERING, INC.        *****

                 *****          BOULDER, CO  USA           *****

                 ***********************************************

 

PROGRAM VERSION

  EZ-FRISK 7.52 Build 003

 

ANALYSIS TITLE:

  kohbanan 2

 

ANALYSIS TYPE

  Single Site Analysis

 

SITE COORDINATES

  Latitude 56.25

  Longitude 31.17

 

INTENSITY TYPE:  Spectral Response @ 5% Damping

 

HAZARD DEAGGREGATION

  Status: OFF

 

SOIL AMPLIFICATION

  Method: Do not use soil amplification

 

ATTENUATION EQUATION SITE PARAMETERS

  Depth[Vs=1000m/s] (m): 1

  Estimate Z1 from Vs30 for AS NGA: 0

  Vs30 (m/s): 760

  Vs30 Is Measured: 1

  Z25 (km): 3

 

AMPLITUDES – Acceleration (g)

  ۰٫۰۰۰۱

  ۰٫۰۰۱

  ۰٫۰۱

  ۰٫۰۲

  ۰٫۰۵

  ۰٫۰۷

  ۰٫۱

  ۰٫۲

  ۰٫۳

  ۰٫۴

  ۰٫۵

  ۰٫۷

  ۱

  ۲

  ۳

 

PERIODS (s)

  PGA

  ۰٫۲

  ۰٫۵

  ۱٫

  ۵٫

  ۱۰٫

 

DETERMINISTIC FRACTILES

 

PLOTTING PARAMETERS

  Period at which to plot PGA: 0.01

 

CALCULATIONAL PARAMETERS

  Fault Seismic Sources

    Maximum inclusion distance           :   ۳۰۰ km

    Down dip integration increment       :   ۵ km

    Horizontal integration increment     :   ۱۰ km

    Number rupture length per earthquake :   ۱

  Subduction Interface Seismic Sources

    Maximum inclusion distance           :   ۱۰۰۰ km

    Down dip integration increment       :   ۵ km

    Horizontal integration increment     :   ۵ km

    Number rupture length per earthquake :   ۱

  Subduction Slab Seismic Sources

    Maximum inclusion distance           :   ۲۰۰ km

    Down dip integration increment       :   ۳ km

    Horizontal integration increment     :   ۳ km

    Number rupture length per earthquake :   ۱

  Area Seismic Sources

    Maximum inclusion distance           :   ۲۰۰ km

    Vertical integration increment       :   ۳ km

    Number of rupture azimuths           :   ۳

    Minimum epicentral distance step     :   ۰٫۵ km

    Maximum epicentral distance step     :   ۱۰ km

  Gridded Seismic Sources

    Maximum inclusion distance            :   ۲۰۰ km

    Default number of rupture azimuths    :   ۱۰

    Maximum distance for default azimuths :   ۲۰ km

    Minimum distance for one azimuth      :   ۷۰

    Use binned calcuations if possible    :   true

    Bins per decade in distance (km)      :   ۲۰

  All Seismic Sources

    Magnitude integration step           :   ۰٫۱ M

    Apply magnitude scaling              :   NO

    Include near-source directivity      :   YES

      Method    :  Huang, Whittaker, and Luco (2008)

      Component :  Maximum

      Hypocenter integration increment  :   ۱۰ km

 

ATTENUATION EQUATIONS

 

  Name: Abrahamson-Silva (2008) NGA

  Database: C:\Program Files\EZ-FRISK 7.52\Files\standard.bin-attendb

  Base: Abrahamson-Silva 2008 NGA

  Truncation Type: No Truncation

  Truncation Value: 0

  Magnitude Scale: Moment Magnitude

  Distance Type: Distance To Rupture

 

  Name: Boore-Atkinson (2008) NGA

  Database: C:\Program Files\EZ-FRISK 7.52\Files\standard.bin-attendb

  Base: Boore-Atkinson 2007 NGA

  Truncation Type: No Truncation

  Truncation Value: 0

  Magnitude Scale: Moment Magnitude

  Distance Type: Horizontal Distance To Rupture

 

  Name: Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

  Database: C:\Program Files\EZ-FRISK 7.52\Files\standard.bin-attendb

  Base: Campbell-Bozorgnia 2008 NGA

  Truncation Type: No Truncation

  Truncation Value: 0

  Magnitude Scale: Moment Magnitude

  Distance Type: Distance To Rupture

 

SEISMIC SOURCES

 

Name: f111

Region: kohbananfaults

Category:Area

Database: C:\Users\najmeh\AppData\Local\Risk Engineering\EZ-FRISK\Files\user.xml-ssdb

Fault Mechanism: Area

Magnitude Scale: Moment Magnitude

Probability of Activity: 1

Minimum Depth: 3 km

Maximum Depth: 70 km

 

Boundary Coordinates:

  Latitude   Longitude

    ۵۷٫۲۱۶۱    ۳۰٫۶۹۰۱

    ۵۸٫۰۵۴۹    ۳۰٫۱۳۰۹

    ۵۸٫۱۹۱۷    ۲۹٫۴۷۶۵

    ۵۷٫۲۸۱۷    ۳۰٫۰۴۷۵

    ۵۷٫۲۱۶۱    ۳۰٫۶۹۰۱

 

Magnitude Recurrence Distribution:

  Minimum Magnitude: 3.9 Mw

  Maximum Magnitude: 6.65 Mw

  Activity Rate: 30.5

  Beta: 1.07

  Al: -4

  Bl: 0

 

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

*******************************************

 

Name: f112

Region: kohbananfaults

Category:Area

Database: C:\Users\najmeh\AppData\Local\Risk Engineering\EZ-FRISK\Files\user.xml-ssdb

Fault Mechanism: Area

Magnitude Scale: Moment Magnitude

Probability of Activity: 1

Minimum Depth: 3 km

Maximum Depth: 20 km

 

Boundary Coordinates:

  Latitude   Longitude

    ۵۷٫۲۱۹۹    ۳۰٫۷۰۹۹

    ۵۷٫۲۷۵۰    ۳۰٫۱۰۴۶

    ۵۶٫۶۴۹۷    ۳۰٫۲۴۶۶

    ۵۶٫۷۹۵۵    ۳۰٫۹۴۱۵

    ۵۷٫۲۲۹۶    ۳۰٫۷۰۲۴

    ۵۷٫۲۲۹۶    ۳۰٫۶۸۰۰

    ۵۷٫۲۱۹۹    ۳۰٫۷۰۹۹

 

Magnitude Recurrence Distribution:

  Minimum Magnitude: 3.8 Mw

  Maximum Magnitude: 6.4 Mw

  Activity Rate: 48.1

  Beta: 0.736

  Al: -4

  Bl: 0

 

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

*******************************************

 

Name: f114

Region: kohbananfaults

Category:Area

Database: C:\Users\najmeh\AppData\Local\Risk Engineering\EZ-FRISK\Files\user.xml-ssdb

Fault Mechanism: Area

Magnitude Scale: Moment Magnitude

Probability of Activity: 1

Minimum Depth: 3 km

Maximum Depth: 23 km

 

Boundary Coordinates:

  Latitude   Longitude

    ۵۶٫۷۲۴۲    ۳۰٫۵۹۰۳

    ۵۶٫۴۶۵۱    ۳۱٫۰۳۱۲

    ۵۶٫۲۶۴۲    ۳۱٫۴۶۴۶

    ۵۶٫۱۲۱۷    ۳۱٫۰۶۱۱

    ۵۶٫۶۲۷۱    ۳۰٫۱۷۹۳

    ۵۶٫۷۲۷۵    ۳۰٫۵۹۷۸

    ۵۶٫۷۲۴۲    ۳۰٫۵۹۰۳

 

Magnitude Recurrence Distribution:

  Minimum Magnitude: 4 Mw

  Maximum Magnitude: 6 Mw

  Activity Rate: 28.8

  Beta: 0.967

  Al: -4

  Bl: 0

 

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

*******************************************

 

Name: f115

Region: kohbananfaults

Category:Area

Database: C:\Users\najmeh\AppData\Local\Risk Engineering\EZ-FRISK\Files\user.xml-ssdb

Fault Mechanism: Area

Magnitude Scale: Moment Magnitude

Probability of Activity: 1

Minimum Depth: 3 km

Maximum Depth: 35 km

 

Boundary Coordinates:

  Latitude   Longitude

    ۵۶٫۲۶۴۲    ۳۱٫۴۷۲۰

    ۵۶٫۱۲۱۷    ۳۱٫۰۶۱۱

    ۵۵٫۶۸۷۶    ۳۲٫۳۴۶۳

    ۵۵٫۸۴۶۳    ۳۲٫۶۶۷۶

    ۵۶٫۲۶۷۵    ۳۱٫۴۶۴۶

    ۵۶٫۲۶۴۲    ۳۱٫۴۷۲۰

 

Magnitude Recurrence Distribution:

  Minimum Magnitude: 4 Mw

  Maximum Magnitude: 6.1 Mw

  Activity Rate: 17.4

  Beta: 1.43

  Al: -4

  Bl: 0

 

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

*******************************************

 

Name: f117

Region: kohbananfaults

Category:Area

Database: C:\Users\najmeh\AppData\Local\Risk Engineering\EZ-FRISK\Files\user.xml-ssdb

Fault Mechanism: Area

Magnitude Scale: Moment Magnitude

Probability of Activity: 1

Minimum Depth: 3 km

Maximum Depth: 65 km

 

Boundary Coordinates:

  Latitude   Longitude

    ۵۶٫۶۴۹۷    ۳۱٫۵۱۰۷

    ۵۶٫۹۷۰۹    ۳۱٫۵۱۰۷

    ۵۷٫۳۳۵۱    ۳۰٫۶۳۲۷

    ۵۶٫۷۷۸۱    ۳۰٫۹۴۶۷

    ۵۶٫۶۴۹۷    ۳۱٫۵۱۰۷

 

Magnitude Recurrence Distribution:

  Minimum Magnitude: 3.8 Mw

  Maximum Magnitude: 6.5 Mw

  Activity Rate: 11.2

  Beta: 1.26

  Al: -4

  Bl: 0

 

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

*******************************************

 

MAGNITUDE CONVERSIONS

 

This analysis does not require any magnitude conversions.

Note:  Your analysis may indirectly use magnitude conversions that are not listed here.

 

Echo File Creation Time: 23:28:41 Saturday, June 26, 2021

 

انتخاب روابط جنبش زمین (تضعیف یا کاهندگی)

در این مطالعه با توجه به ناحیه انتخابی و در ایران و همچنین از بین روابط موجود در نرم افزار ۳ رابطه جهانی انتخاب گردید.

وجه اشتراک این روابط مربوط به پوسته کم عمق (زلزله های ایران در عمق کم هستند) و بزرگای انها بین ۵تا ۸٫۵ و ۴تا ۸٫۵ در محدوده ۲۰۰ کیلومتری  و سرعت موج برشی هم بین ۱۸۰ تا ۱۳۰۰  متر برثانیه است .

Attenuation Equations for Source:

  Raw Weight  Normalized Weight  Name

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Boore-Atkinson (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Abrahamson-Silva (2008) NGA

         ۱      ۰٫۳۳۳۳۳۳          Campbell-Bozorgnia (2008) NGA

 

نرخ فزونی سالیانه برحسب بزرگی Annual rate of exceedece  

با احتساب یک بیشینه بزرگی برای هرچشمه قابل ارائه است . امالازم است که یک تابع توزیع فاصله هم در چشمه نشان دهیم . یعنی اینکه در یک پهنه که به عنوان چشمه در تمام نقاط ما با فرض اینکه با احتمال رویداد زمین لرزه در هرکدام از این نقاط چشمه وجود دارد میخواهیم یک تابع توزیع فاصله نشان دهیم . یعنی تا هرکدام از نقاط چشمه نسبت به ساختگاه که میخواهیم در ان تحلیل خطر انجام دهیم ، چه فاصله ای دارد. با این فرض ما یک احتمال توزیع نقاط مختلفی را برای چشمه تا ساختگاه فقط با توجه به هندسه چشمه مدل میکنیم .

 

نتایج :

با توجه مطالعه انجام شده در محدوده ۳۰۰ کیلومتری شهرستان کوهبنان ، در محدوده  ۲۹ تا ۳۳ طولی و ۵۴ تا ۵۸ عرضی ، نتایج مطالعه با استفاده از خروجی نرم افزار Ez-Frisk بدست امده است که با ذکر عنوان ، در ادامه گزارش ارائه گردیده است

نقشه های پهنه بندی خطر احتمالاتی لرزه ای برای دوره بازگشتهای ۵۰، ۴۷۵ و ۲۴۷۵ سال برای PGA و شتابهای طیفی ۰٫۲ ، ۱٫۰، ۵٫۰ و ۱۰ ثانیه. برای روابط تضعیف مناسب منطقه :

با توجه به انتخاب یک نقطه (مختصات جغرافیایی) برای ساختگاه نتایج تحلیل خطر احتمالاتی ارایه گردیده است .

SITE COORDINATES

  Latitude 56.25

  Longitude 31.17

شکل شماره (۲۲) : منحنی تحلیل خطر احتمالاتی برای ساختگاه مورد نظر  با میرایی ۵%

شکل شماره (۲۲) : طیف شتاب یکنواخت برای ۳ دوره بازگشت برای  ساختگاه مورد نظر  با میرایی ۵%

شکل شماره (۲۲) :طیف پاسخ خطر با میرایی ۵% برای چشمه F111

شکل شماره (۲۲) :طیف پاسخ خطر با میرایی ۵% برای چشمه F112

شکل شماره (۲۲) :طیف پاسخ خطر با میرایی ۵% برای چشمه F114

شکل شماره (۲۲) :طیف پاسخ خطر با میرایی ۵% برای چشمه F115

شکل شماره (۲۲) :طیف پاسخ خطر با میرایی ۵% برای چشمه F117

 

نتایج :

در این مطالعه گستره ۲۹٫۷۵ تا ۳۲٫۷۵ شمالی و محدوده ۵۴٫۶۷ تا ۵۷٫۶۷ شرقی که در ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی قرار گرفته است ، برای بررسی لرزه خیزی ودر نهایت برآورد شتاب طیفی در منطقه کوهبنان انتخاب شده است . پارامترهای لرزه خیزی درایالت با اعمال آستانه کامل بودن و عدم قطعیت ها داده ها صورت گرفته ، سپس با تهیه نقشه گسل و سایر داده های زلزله شناسی ، نقشه ای از چشمه های بالقوه زمین لرزه برای منطقه کوهبنان تهیه شد است . با استفاده از روابط تضعیف  جهانی کمپل و بزرگ نیا ۲۰۰۸و اتکینسون ۲۰۰۸ و آبراهام سیلوا ۲۰۰۸ براساس روش احتمالاتی ، نقشه پهنه بندی شتاب طیفی زمین لرزه برای سطح طراحی ۱۰% احتمال فزونی در ۵۰ سال ، در دوره پریود های ۰٫۲ و ۱و ۵و ۱۰ تهیه شد .

در پریود صفر(شتاب مبنا)  PGA در شهر کوهبنان ، بیشینه شتاب افقی برای ۱۰% احتمال فزونی در ۵۰ سال با استفاده از روابط  تضعیف برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برابر ۰٫۸g محاسبه گردید . این نتایج بدست آمده در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران مقدار شتاب مبنا در شهر کوهبنان ۰٫۳۵g درنظر گرفته شده است . تفاوت این شتاب بدست بسیار زیاد میباشد .

میتوان با استفاده از روابط تضعیف محلی و منطقه ای مخصوص به ناحیه ایران مرکزی این تفاوت را بهینه کرد.

درباره‌ی مدیریت

حتما ببینید

تحلیل اثر ساختگاه با استفاده از روش محاسباتی

تحلیل اثر ساختگاه با اثرات محلي ساختگاه نقش مهمي در طراحي مقاوم سازه­ها در برابر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.